Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Diabetologická ambulancia
Kliniky detí a dorastu D,E
LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Eva DANKOVÁ
Sestra:
Marta HUDÁKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Detská poliklinika
Tel.: 055 235 2256
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 12:00
Amb. lekár:
MUDr. Adriana DANKOVČÍKOVÁ
Sestra:
Bc. Patrícia CSURILOVÁ
Eva VARGOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Detská poliklinika
Tel.: 055 235 2340
Ordinačné hodiny:
Utorok: 13:30 - 14:30
Piatok: 8:00 - 13:00