Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Funkčná diagnostika

Vedúci lekár:
Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.,


Tel.:
055 235 4182
e-mail: kuchta@dfnkosice.sk
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. Hrebeňová budova,
3. vchod
EKG pracovisko:
Bc. Iveta TÓTHOVÁ
Mgr. Anastázia TRÁVNIČKOVÁ
Vyšetrenia:
-denne,
-bazálne EKG: bez objednania
-EKG,TK Holtre, ergometria: tel. obj.
Tel.: 055 235 2341
USG pracovisko:
MUDr. Anna ŠKAPINCOVÁ
Jana BODNÁROVÁ
Vyšetrenia:
-podľa rozpisu (kliniky a odd. DFN)
-po objednaní (ambulantní pacienti)
-po dohovore s vyšetr. lekárom
Tel.: 055 235 4192
EEG pracovisko:
Bc. Jana SLIVOVÁ
Mgr. Anna HOMOVÁ
Bc. Zlatica SOCHOVÁ
Anna KOVALČÍKOVÁ, dipl.s
Vyšetrenia:
-len na indikáciu neurológa

Charakteristika

Funkčná diagnostika je certifikovaná činnosť vnútorného lekárstva, ktorá nadväzuje na základné špecializácie (interná, pediatria, kardiológia...) Má interdisciplinárny charakter. Jej hlavným cie­ľom je objektívne vyšetrenie a posúdenie aktuálneho stavu funkcie orgánov - srdcovocievneho, dýchacieho a iných funkčne súvisiacich orgánov.

S využitím neinvazívnych postupov sa zameriava na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, monitorovanie efektu liečby pri rozličných stavoch a chorobách, na posúdenie rizík, stupeň invalidity a stupeň výkonnosti pacienta.

Pod úsek FD sú v DFN za­hr­nu­té:

EKG pracovisko

Je umiestnené v III. hrebeňovej budove DFN na prízemí ambulantnej časti DFN.

Vykonávané vyšetrenia:

USG pracovisko

Je umiestnené v III. hrebeňovej budove na prízemí ambulantnej časti DFN. 

Ultrasonografické vyšetrenie je diagnostická zobrazovacia technika určená na vizualizáciu podkožných a vnútorných orgánov za účelom ich vyšetrenia a odhalenia patológie.  Slúži aj ako vodítko pre intervenčné zákroky a možno ňou vykonávať aj liečebné postupy.

USG pracovisko poskytuje vyšetrenia: