Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 2
Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia

Amb. lekár:
MUDr. Katarína ŠALAMONOVÁ
MUDr. Martina REICHOVÁ KLUSKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P1 1. poschodie
Tel.: 055 235 3692
telefonické/osobné objednávanie 055 235 2479
Ordinačné hodiny:
Pon: 9:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Ut: 12:30 - 15:00
Str: 9:00 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Št: 9:30 - 12:00 / 12:30 - 15:00
Pia: 8:00 - 12:00


Na ambulancii sledujeme deti s funkčnými poruchami, ktoré sú na vyš. doporučené po prepustení z rôznych oddelení DFN, z ambulancie pr­vé­ho kontaktu alebo zo špecializovaných ambulancií z rôznych pracovísk aj mimokošických.

Venujeme sa hlav­ne skupine detí s motorickým ohrozením od 0-1 roku veku, kedy funkčný deficit môže byť prechodný.

Ďalšie sledované skupiny sú poruchy vývinové, poruchy pohybového aparátu, neruologické ochorenia rôznej etiologie, stavy po úrazoch, genetické poruchy, ako napr. cystická fibróza, muskulárne dystrophie a iné-

Rehabilitácia je založená na princípoch špeciálnych metodík pohybovej liečby, reflexná terapia podľa Vojtu, Bobath. koncept - neurovývojová terapia, požívame aj rôzne me­to­di­ky aktívnej pohybovej terapie, mobilizačné techniky, HSS, respiračnú fyzioterapiu.

Dôležitou súčasťou terapie je fyzikálna liečba - elektro.