Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia lekárskej genetiky - genetická ambulancia

Amb. lekár:
MUDr. Mária ANDREJKOVÁ, PhD.
Sestra:
PhDr. Hedviga KURCINOVÁ
PhDr. Alica TELEPČÁKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 2393
Tel. objednávanie: 055 235 2486
Ordinačné hodiny:
Pon: 8:00 - 15:00
Ut: 8:00 - 11:30
Str: 8:00 - 11:30
Štv: 8:00 - 14:00
Pia: 8:00 - 15:00


Genetická ambulancia poskytuje starostlivosť detským pacientom a ich rodinám s geneticky podmienenými ochoreniami.

Zaoberá sa diagnostikou genetických ochorení, chromozómových aberácií, vrodených vývojových chýb, monogénovo podmienených ochorení. V rámci svojej práce spolupracuje s molekulovo-genetickými laboratóriami a množstvom špecializovaných ambulancií, ktorých vyšetrenia sú pri diagnostikovaní dedičného ochorenia nevyhnutné.

Súčasťou vyšetrenia je analýza rodokmeňa, klinické vyšetrenie dieťaťa, odber krvi na vyšetrenie karyotypu, resp. DNA analýzu, vyhodnotenie laboratórnych výs­led­kov so záverečným zhodnotením vyšetrenia, poradenstvo, odporúčanie ďalšej zdravotnej starostlivosti a genetická konzultácia o prognóze ochorenia a riziku genetického ochorenia v rodine.