Detská fakultná nemocnica Košice

Novinky: kalendár, aktuality, semináre  
DIEŤA V NEMOCNICI, n.o.
Nezisková organizácia DFN Košice  viac...
Príjem pacienta: prijímajúci lekár Vás oboznámi s diagnostickým a terapeutickým postupom...
Stravovanie pacientov: je nevyhnutné dodržiavať stravu ordinovanú ošetrujúcim lekárom...
Návštevy: V stanovených časoch a v na to vyhradených priestoroch DFN...
Školy pri DFN: Materská škola, Základná škola a Školský klub detí...