Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Detské infekčné oddelenie

Primárka:
MUDr. Dana HUDÁČKOVÁTel.: 055 235 2880
e-mail: hudackova@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
Mgr. Andrea SEKERÁKOVÁTel.: 055 235 2477
e-mail: sekerakova@dfnkosice.sk
Telefón:
055 235 2696

Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. Hrebeňová budova,
3. poschodie
Číslo sponzorského účtu
Detského infekčného oddelenia:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 620

Charakteristika oddelenia

Detské infekčné oddelenie vzniklo v roku 1966, malo 60 lôžok a prvým primárom oddelenia bol MUDr. Ján Virgala. V súčasnosti má 25 lôžok.

Detské infekčné oddelenie zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu detských infekčných ochorení, teplotných stavov nejasnej etiológie a infekčných komplikácií ochorení. Ročne hospitalizujeme viac ako tisícdvesto detských pacientov so širokým spektrom diagnóz. Diagnostická a liečebná starostlivosť  je zameraná hlav­ne na: infekčné črevné ochorenia (napr. salmonelóza, kampylobakterióza, rotaviróza, a ďalšie), zápaly nervového systému, kožné infekcie, akútne respiračné vírusové a bakteriálne infekcie, hepatitídy infekčného pôvodu, parazitárne nákazy, septické stavy, herpetické infekcie, rôzne formy lymskej boreliózy, zoonózy.

Detské infekčné oddelenie už lieči malých pacientov žiarivými farbami.

Proti chorobám bojujeme v krajšom a veselšom prostredí.  Vďaka spolupráci s o.z. Osmijanko a ZP Dôvera sa vymaľovali všetky izby pacientov, chodby, ambulancie aj čakárne.V mene detských pacientov a personálu ĎAKUJEME.

Pokyny pre rodičov

Pacienti s infekčným ochorením sú vyšetrení na Infektologickej ambulancii, v čase mimo ordinačných hodín Infektologickej ambulancie DFN sú vyšetrení na CP. K dispozícii je  pre nich infekčná čakáreň vo vestibule.

Ambulantná časť