Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Detské infekčné oddelenie

Primárka:
MUDr. Dana HUDÁČKOVÁTel.: 055 235 2880
e-mail: hudackova@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
Mgr. Andrea SEKERÁKOVÁTel.: 055 235 2477
e-mail: sekerakova@dfnkosice.sk
Telefón:
055 235 2696

Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. Hrebeňová budova,
3. poschodie, vchod z dvora
Číslo sponzorského účtu
Detského infekčného oddelenia:
7000280841/8180
Variabilný symbol: 620

Charakteristika oddelenia

Detské infekčné oddelenie zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu detských infekčných ochorení. Na hospitalizáciu sa prijímajú pacienti z príslušnej spádovej oblasti a regiónu, ale v prípade závažného ochorenia aj deti z iných oblastí. Ročne hospitalizujeme okolo tisíc detských pacientov so širokým spektrom diagnóz: zápaly zažívacieho traktu, nervového systému, dýchacieho aparátu, ochorenia pečene, infekčné mononukleózy, boreliózy, hepatitídy, toxoplazmózmy, parazitárne ochorenia.

Oddelenie tiež plní expektačnú úlohu a slúži na izoláciu pacientov s infekčnými ochoreniami z iných kliník a oddelení DFN. Pacientov po prepustení sledujeme na detskej infekčnej ambulancii, v rámci ktorej je začlenené antirabické centrum zabezpečujúce očkovanie proti besnote.

Pokyny pre rodičov

Infekčné choroby:

pacienti s infekčným ochorením sú vyšetrení na CP v čase mimo ordinačných hodín Infektologickej ambulancie DFN.

K dispozícii je  pre nich infekčná čakáreň vo vestibule.

Ambulantná časť