Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia pediatrickej kardiológie 1
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Marta HERICHOVÁ
Sestra:
Mgr. Anastázia TRÁVNIČKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 2801
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 12:30
Streda: 8:00 - 12:30
Štvrtok: 8:00 - 12:30
Piatok: 8:00 - 12:30


V kardiologickej ambulancii DFN poskytujeme kompletnú starostlivosť o deti s vrodenými a získanými ochorenia srdca, dysrytmiou, hypertenziou a ďalšími ochoreniami, ktoré súvisia s kardiovaskulárnym systémom.

Deti sú objedávané na presný dátum a hodinu, čakacie doby pred ambulanciou sú minimálne.

Ambulancia pediatrickej kardiológie 2
Preventívna kardiológia
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
prof. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.
Sestra:
PhDr. Hedviga KURCINOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 4872
Ordinačné hodiny:
Toho času neordinuje
Škola obezity
Odborní garanti:
prof. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.
MUDr. Eva SÁDOVÁ
Tel.: 0908 242 494
e-mail: skolaobezity@gmail.com
leták: Škola obezity