Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Klinika detí a dorastu A, B, C
LF UPJŠ a DFN

Prednosta kliniky:
vacat
Tel.: 055 235 3632
e-mail:
Zástupca prednostu kliniky:
MUDr. Anna FEKETEOVÁ
poverená výkonom funkcie
Tel.: 055 235 2701
e-mail: feketeova@dfnkosice.sk
Vedúca sestra kliniky:
Mgr. Dana KRAFČÍKOVÁ
poverená výkonom funkcie
Tel.: 055 235 4130
e-mail: krafcikova@dfnkosice.sk
Telefón:
Oddelenie A: 055 235 4144
Oddelenie B: 055 235 2631
Oddelenie C: 055 235 4142
Číslo sponzorského účtu KDD A,B,C:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 44
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
I. Hrebeňová budova,
prízemie, 1. a 2. poschodie

Charakteristika kliniky A, B, C

Klinika detí a dorastu A,B,C poskytuje zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov v celom rozsahu chorôb detského a dorastového veku. Pri liečení niektorých chorôb poskytuje úzku špecializovanú starostlivosť aj pre pacientov celého Košického, Prešovského kraja a ostatných krajov Slovenska.

Na klinike liečime pacientov s chorobami obličiek, vrátane pacientov, ktorí vyžadujú dialyzačnú liečbu a transplantáciu obličiek. Dialyzačné stredisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na eliminačnú terapiu chronických chorôb obličiek ale aj akútnych otráv a iných stavov, ktoré si vyžadujú tento spô­sob liečby.

Na KDD A,B,C sa liečia pacienti s reumatickými chorobami, predovšetkým pacienti s juvenilnou idiopatickou artritídou. V centre biologickej terapie poskytujeme pre deti s chronickými reumatickými chorobami liečbu tzv. anticytokínovými preparátmi. Liečime aj pacientov so vzácnymi detskými reumatickými chorobami ako je systémový lupus erythematosus, sklerodermia, dermatomyozitída, vaskulitídy a periodické horúčky.

Na klinike pracuje Centrum pre cystickú fibrózu, vrátane screeningového centra pre toto ochorenie. Centrum poskytuje dlhodobú náročnú a intenzívnu tímovú špecializovanú starostlivosť o týchto pacientov. Sledujeme deti s chronickými pľúcnymi ochoreniami, bronchiálnou astmou, deti s bronchopulmonálnou dyspláziou, pre ktorých je v našom centre podávaná pasívna imunoprofylaxia RS vírusu. Z imunoalergologickej oblasti liečime pacientov s vrodenými a získanými poruchami imunity a pacientov s alergickými chorobami.

Poskytujeme diagnostickú, predoperačnú a pooperačnú starostlivosť o pacientov s vrodenými chorobami obličiek a močových ciest a s chorobami nervovej sústavy. Osobitne sa venujeme deťom s chronickými poruchami výživy. Poskytujeme špecializovanú endokrinologickú starostlivosť. V liečbe pacientov s cukrovkou poskytuje naše centrum indikáciu a nastavenie inzulínových púmp. V centre nášho záujmu sú ochorenia štítnej žľazy, reskríningové centrum pre vrodené poruchy štítnej žľazy poruchy puberty, ochorenia nadobličiek, hypofýzy a prištítnych teliesok vrátane metabolických ochorení kostí.

Centre pre diagnostiku a liečbu poruchy rastu je poskytovaná liečba rastovým hormónom. Komplexná zdravotná starostlivosť v odbore detská kardiológia za­hŕ­ňa diagnostiku a liečbu detí a adolescentov so srdcovocievnymi ochoreniami. Na klinike je tiež poskytovaná špecializovaná odborná neurologickú starostlivosť pacientom s ochoreniami nervového ústrojenstva, najmä s vrodenými vývinovými chybami mozgu a miechy, ochoreniami centrálneho aj periférneho nervového systému, bolesťami hlavy a vertebrogénnymi ochorenia chrbtice. Dôležitou súčasťou diagnostiky a liečby niektorých ochorení je aj psychologická intervenciarehabilitácia.

Pre deti, ktoré si vyžadujú intenzívne monitorovanie a liečbu sa na klinike nachádza jednotka intermediárnej starostlivosti vybavená prístrojovou technikou a personálom.

Ambulantná časť