Detská fakultná nemocnica Košice

Telefónny zoznam lekárov DFN Košice

∇ Meno PRIEZVISKO špecializácia ∇ telefón
MUDr. Mária ANDREJKOVÁ, PhD.pediater
genetik
055 235 2486
MUDr. Adriana BABIČOVÁfyziater
055 235 3692
MUDr. Valéria BALOGOVÁpediater
pneumológ
055 235 2314
055 235 4104
MUDr. Michala BALUNOVÁpediater
055 235 4329
MUDr. Erika BANÓOVÁpediater
055 235 4196
MUDr. Angela BARANOVÁpediater
055 235 4333
MUDr. Juraj BAZÁRpediater
055 235 4143
MUDr. Katarína BAZÁROVÁpediater
infektológ
055 235 4143
MUDr. Eva BÁLINTOVÁpediater
dorastový lekár
055 235 2731
MUDr. Aida BESHIROVÁlekár bez špecializácie
055 235 2696
Mgr. Ľudmila BÍŠOVÁpsychológ
556333430
MUDr. Ľubomír BOCKANIČdetský chirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Oxana BODNÁROVÁneurológ
detský neurológ
055 235 2530
055 235 4333
MUDr. Ladislav BRATSKÝpediater
detský neurológ
055 235 2684
MUDr. Jaroslav ČIŽMÁRpediater
055 235 4196
MUDr. Martin ČIŽMÁRIKdetský chirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Eva DANKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2343
MUDr. Adriana DANKOVČÍKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2340
055 235 2681
MUDr. Ladislav DEÁKpediater
onkológ
055 235 4189
055 235 4518
MUDr. Mária DOLOGOVÁpediater
detský nefrológ
055 235 4331
055 235 2629
MUDr. Pavol DRAHOVSKÝdetský chirurg
055 235 3888
MUDr. Emília DREISIGOVÁanesteziológ
055 235 4528
MUDr. Marianna FAJDELOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Pavol FEDORlekár bez špecializácie
055 235 4198
MUDr. Oľga FEHÉROVÁanesteziológ
055 235 4143
MUDr. Anna FEKETEOVÁpediater
pneumológ
imuno-alergológ
055 235 4128
MUDr. Jaroslava FEKETEOVÁpediater
detská hematológ
onkológ
055 235 4518
055 235 2256
MUDr. Juliana FERENCZOVÁ, PhD.pediatrický endokrinológ
055 235 4181
055 235 4120
MUDr. Vladimír FILKAanestéziológ
055 235 4143
MUDr. Lenka FILOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Anna FÖZÖOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Katarína FUJERIKOVÁpsychológ
055 235 3979
MUDr. Viera GALKOVÁ, PhD.pediater
detský neurológ
055 235 2344
055 235 3743
MUDr. Natália GALÓOVÁpediater
onkológ
hematológ
055 235 4518
055 235 3999
MUDr. Katarína GERECOVÁpediater
imuno-alergológ
055 235 4128
055 235 2394
MUDr. Michel GOČÍKlekár bez špecializácie
055 235 3871
MUDr. Katarína GOMBOŠOVÁ, PhD.pediater
055 235 4183
MUDr. Milan GREŠpediater
055 235 4518
MUDr. Szymon Jakub GRYBOŠlekár bez špecializácie
055 235 3871
MUDr. Juraj HEDVIG, PhD.detský kardiológ
055 235 2394
055 235 4135
MUDr. Marta HERICHOVÁpediater
detský kardiológ
055 235 4331
055 235 2801
MUDr. Scarlet HIJJOVÁpediater
neonatológ
055 235 3609
055 235 4222
MUDr. Iveta HNATHOVÁpediater
055 235 4196
MUDr. Annamária HOMOLYOVÁotorinolaryngológ
055 235 3985
055 235 2734
MUDr. Martina HORÁKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3985
MUDr. Marek HORŇÁKoftalmológ
055 235 2518
MUDr. Anna HRADSKÁdetský otorinolaryngológ
055 235 2734
055 235 2733
MUDr. Dana HUDÁČKOVÁpediater
infektológ
055 235 2696
MUDr. Peter HUTŇANanestéziológ
055 235 4143
MUDr. Vanda CHOVANOVÁpediater
neonatológ
055 235 3609
055 235 4222
MUDr. Kamila ILGOVÁpediater
neonatológ
055 235 4220
055 235 4222
MUDr. Bore JANESKIchirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Monika JARČUŠKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 4120
MUDr. Igor JENČOpediater
onkológ
055 235 4518
MUDr. Andreas JUSKOlekár bez špecializácie
055 235 4198
MUDr. Zuzana KAĽAVSKÁlekár bez špecializácie
055 235 2734
MUDr. Michala KARLIKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4142
MUDr. Jana KARĽOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2631
MUDr. Soňa KEŠELÁKOVÁepidemiológ
055 235 4539
MUDr. Marta KIČKOVÁpediater
055 235 4333
MUDr. Monika KIRSCHOVÁpediater
055 235 4143
MUDr. Gabriela KISSOVÁpediater
infektológ
055 235 2880
MUDr. Veronika KOČIŠOVÁlekár bez špecializácie
2553.4141
MUDr. Gabriel KOĽVEK, PhD.pediater
055 235 4135
055 235 2644
MUDr. Andrej KOMANdetský otorinolaryngológ
055 235 2734
MUDr. Daša KRAJCÁROVÁlekár bez špecializácie
055 235 4333
055 235 3743
MUDr. Peter KRCHO, PhD.pediater
neonatológ
055 235 4224
055 235 4222
MUDr. Kristína KUBEJOVÁpediater
055 235 4129
Maryana KUDELASOVAlekár bez špecializácie
055 235 4143
doc. MUDr. Milan KUCHTA, CSc.pediater
dorastový lekár
055 235 4182
MUDr. Milan KURÁKpediater
intenzivista
055 235 4143
MUDr. Michal KUŠLITAlekár bez špecializácie
055 235 3985
MUDr. Eva LAZAROVÁpediater
detský neurológ
055 235 2344
055 235 2535
MUDr. Martina LISIKOVÁpediater
055 235 4143
MUDr. Stella MAJLINGOVÁpediater
gastroenterológ
055 235 2695
055 235 2554
MUDr. Emeše MAJOROVÁpediater
gastroenterológ
055 235 2680
055 235 2554
MUDr. Oto MIHALČOlekár bez špecializácie
055 235 3140
MUDr. Martina MIŇOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2681
MUDr. Michaela MOKCSAYOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Pavol MRÁŽIKlekár bez špecializácie
055 235 4135
MUDr. Oľga NAGYOVÁfoniater
otorinolaryngológ
055 235 3970
055 235 2733
MUDr. Anetta NÉMETHOVÁpediater
anesteziológ
055 235 4528
MUDr. Martina OLEJNÍKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3871
MUDr. Ladislava ONGÁĽOVÁpediater
055 235 4189
MUDr. Irina ORAVKINOVÁpediater
onkológ
055 235 3227
6523140
MUDr. Oľga ORLOVSKÁoftalmológ
055 235 4222
MUDr. Róbert OSTRÓpediater
imunológ-alergológ
055 235 4196
MUDr. Miroslava PALONDER SOPKOVÁpediater
neonatológ
055 235 4143
MUDr. Ľubomíra PÁLKOVÁpediater
mikrobiológ
055 235 2553
MUDr. Monika PELLOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2734
MUDr. Miroslava PETRÁŠOVÁ, PhD.pediater
gastroenterológ
055 235 4183
MUDr. Mária PISARČÍKOVÁ, PhD.pediater
intenzivista
055 235 4143
055 235 4137
MUDr. Lenka PODHORSKÁlekár bez špecializácie
055 235 3743
MUDr. Ľudmila POTOČŇÁKOVÁpediater
biochemik
055 235 2581
MUDr. Simona RUSNÁKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3140
MUDr. Martina SAUČINOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4329
MUDr. Eva SÁDOVÁpediater
nefrológ
055 235 2701
MUDr. Adriana SCHUSTERlekár bez špecializácie
055 235 2631
doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.pediater
internista
detský kardiológ
055 235 4132
PhDr. Zuzana SINAYOVÁ OČOVSKÁpsychológ
055 235 4333
MUDr. Henrieta SLOVENSKÁpediater
infektológ
055 235 2881
MUDr. Jana SMOLOVÁpediater
detský pneumológ
055 235 4196
MUDr. Vladimír SOPKOdetský otorinolaryngológ
055 235 2733
055 235 2734
MUDr. Anna SZABÓOVÁpediater
infektológ
055 235 2696
MUDr. Katarína ŠALAMONOVÁpediater
fyziater
055 235 3692
MUDr. Jana ŠALIGOVÁpediater
biochemik
055 235 2581
MUDr. Anna ŠKAPINCOVÁpediater
rádiológ
055 235 4192
MUDr. Jana ŠPRLÁKOVÁpediatria
055 235 4143
MUDr. Katarína ŠTECOVÁanesteziológ
055 235 4528
MUDr. Ivana ŠTEFANSKÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Milan ŠUDÁK, PhD.detský chirurg
055 235 3871
MUDr. Blanka TARCALOVÁpediater
055 235 4128
MUDr. Mária TEŠĽOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4222
MUDr. Gabriela TISCHLER, MPHanesteziológ
055 235 4528
MUDr. Mária TOMOVÁpediater
055 235 4196
MUDr. Alžbeta TÓHÁTYOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4129
MUDr. Klára TÖRÖKOVÁpediater
neonatológ
055 235 2486
MUDr. Ingrid URBANČÍKOVÁ, PhD., MPHpediater
infektológ
055 235 2476
MUDr. Veronika URBANOVÁpediater
055 235 3140
MUDr. Mária URDOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4141
MUDr. Jana VAJDOVÁpediater
055 235 4518
doc. MUDr. Veronika VARGOVÁ, CSc.pediater
imunológ
reumatológ
055 235 2393
055 235 4134
MUDr. Martina VIŇANSKÁlekár bez špecializácie
055 235 4222
MUDr. Zuzana VOJTEKOVÁpediater
neonatológ
055 235 4222
055 235 3609
MUDr. Eva ZAVADILÍKOVÁpediater
neurológ
055 235 4333
MUDr. Marianna ZÁBAVNÍKOVÁ, PhD.chirurg
055 235 2542
MUDr. Andrea ZÁHORSKÁpediater
neurológ
055 235 3743
MUDr. Ján ŽELEZNÍKpediater
055 235 4141

Informácie o telefónnych číslach DFN Košice

Ak ste niekoho v telefónnom zozname lekárov nenašli

Informátor - vrátnica DFN Košice, informácie o telefónnych číslach DFN: 055 235 4101
Referát personalistiky výchovy a vzdelávania: 055 235 2865

Klinické pracoviská
telefónne čísla

Administratívne pracoviská
telefónne čísla