Detská fakultná nemocnica Košice

Telefónny zoznam lekárov DFN Košice

∇ Meno PRIEZVISKO špecializácia ∇ telefón
MUDr. Mária ANDREJKOVÁ, PhD.pediater
genetik
055 235 2581
MUDr. Adriana BABIČOVÁfyziater
055 235 3692
MUDr. Valéria BALOGOVÁpediater
pneumológ
055 235 2314
055 235 4104
MUDr. Michala BALUNOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2582
055 235 2518
MUDr. Erika BANÓOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4528
MUDr. Angela BARANOVÁpediater
055 235 4333
MUDr. Juraj BAZÁRpediater
055 235 4143
MUDr. Katarína BAZÁROVÁpediater
infektológ
055 235 4143
MUDr. Eva BÁLINTOVÁpediater
dorastový lekár
055 235 2731
MUDr. Monika BEROVÁlekár bez špecializácie
055 235 4129
MUDr. Aida BESHIROVÁlekár bez špecializácie
055 235 2696
MUDr. Ľubomír BOCKANIČdetský chirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Oxana BODNÁROVÁneurológ
detský neurológ
055 235 2530
055 235 2393
MUDr. Ladislav BRATSKÝpediater
detský neurológ
055 235 2684
MUDr. Jaroslav ČIŽMÁRpediater
055 235 4196
MUDr. Martin ČIŽMÁRIKdetský chirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Eva DANKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2343
MUDr. Andrianna DANKOVČÍKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2340
055 235 2681
MUDr. Ladislav DEÁKpediater
onkológ
055 235 4189
055 235 4518
MUDr. Mária DOLOGOVÁpediater
detský nefrológ
055 235 2518
055 235 2629
MUDr. Pavol DRAHOVSKÝdetský chirurg
055 235 2486
MUDr. Emília DREISIGOVÁanesteziológ
055 235 4528
MUDr. Nina FATULOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Pavol FEDORlekár bez špecializácie
055 235 4198
MUDr. Oľga FEHÉROVÁanesteziológ
055 235 4143
MUDr. Anna FEKETEOVÁpediater
pneumológ
imuno-alergológ
055 235 4151
MUDr. Jaroslava FEKETEOVÁpediater
detská hematológ
onklóg
055 235 4518
055 235 2256
MUDr. Juliana FERENCZOVÁ, PhD.pediatrický endokrinológ
055 235 4181
055 235 4120
MUDr. Vladimír FILKAanesteziológ
055 235 4143
MUDr. Lenka FILOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Viera GALKOVÁ, PhD.pediater
detský neurológ
055 235 2344
055 235 3743
MUDr. Natália GALÓOVÁpediater
onkológ
hematológ
055 235 4518
055 235 3999
MUDr. Katarína GERECOVÁpediater
imuno-alergológ
055 235 4128
055 235 2394
MUDr. Michel GOČÍKlekár bez špecializácie
055 235 3871
MUDr. Katarína GOMBOŠOVÁ, PhD.pediater
055 235 2581
MUDr. Milan GREŠpediater
055 235 4518
MUDr. Szymon Jakub GRYBOŠlekár bez špecializácie
055 235 3871
MUDr. Martina HABURAJOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3871
MUDr. Ivana HARAJDOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Juraj HEDVIGdetský kardiológ
055 235 4595
MUDr. Marta HERICHOVÁpediater
detský kardiológ
055 235 4331
055 235 2801
MUDr. Scarlet HIJJOVÁpediater
neonatológ
055 235 3609
055 235 4222
MUDr. Iveta HNATHOVÁpediater
055 235 2518
MUDr. Annamária HOMOLYOVÁotorinolaryngológ
055 235 2233
055 235 2734
MUDr. Martina HORÁKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3985
MUDr. Marek HORŇÁKoftalmológ
055 235 2518
MUDr. Anna HRADSKÁdetský otorinolaryngológ
055 235 2734
055 235 2733
MUDr. Dana HUDÁČKOVÁpediater
infektológ
055 235 2696
MUDr. Peter HUTŇANanesteziológ
055 235 4143
MUDr. Vanda CHOVANOVÁpediater
neonatológ
055 235 3609
055 235 4222
MUDr. Kamila ILGOVÁpediater
neonatológ
055 235 4220
055 235 4222
MUDr. Zuzana JAKABOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3985
MUDr. Bore JANESKIchirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Katarína JANIČKOVÁpediater
055 235 4222
MUDr. Monika JARČUŠKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 4120
MUDr. Igor JENČOpediater
onkológ
055 235 4518
MUDr. Eva JOPPOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Anna JOŠTIAKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4189
MUDr. Natália JURČOVÁpediater
055 235 4141
MUDr. Jana JUŘIČKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4141
MUDr. Andreas JUSKOlekár bez špecializácie
055 235 4198
MUDr. Mária KAČMÁROVÁlekár bez špecializácie
055 235 4222
MUDr. Nina KALINOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Jana KARĽOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2631
MUDr. Soňa KEŠELÁKOVÁepidemiológ
055 235 4539
MUDr. Marta KIČKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4333
MUDr. Monika KIRSCHOVÁpediater
055 235 4143
MUDr. Gabriela KISSOVÁpediater
infektológ
055 235 2880
MUDr. Veronika KOČIŠOVÁlekár bez špecializácie
2553.4141
MUDr. Zuzana KOLESÁROVÁanesteziológ
055 235 4528
MUDr. Gabriel KOĽVEKpediater
055 235 4135
055 235 2644
MUDr. Andrej KOMANdetský otorinolaryngológ
055 235 2734
MUDr. Anna KOPASOVÁpediater
detský neurológ
633 34 30
MUDr. Jarmila KOVÁČIKOVÁfoniater
otorinolaryngológ
055 235 2734
MUDr. Daša KRAJCÁROVÁlekár bez špecializácie
055 235 4333
055 235 3743
MUDr. Peter KRCHO, PhD.pediater
neonatológ
055 235 4224
055 235 4222
MUDr. Jana KRŠIAKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2542
MUDr. Kristína KUBEJOVÁpediater
055 235 4144
055 235 4181
doc. MUDr. Milan KUCHTA, CSc.pediater
dorastový lekár
055 235 2682
MUDr. Milan KURÁKpediater
intenzivista
055 235 4143
MUDr. Michal KUŠLITAlekár bez špecializácie
055 235 3982
MUDr. Eva LAZAROVÁpediater
detský neurológ
055 235 2344
055 235 2535
MUDr. Lenka LEŠKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Martina LISIKOVÁpediater
055 235 4143
MUDr. Stella MAJLINGOVÁpediater
gastroenterológ
055 235 2695
055 235 2554
MUDr. Emeše MAJOROVÁpediater
gastroenterológ
055 235 2680
055 235 2554
MUDr. Lenka MAREKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3743
MUDr. Oto MIHALČOlekár bez špecializácie
055 235 2370
MUDr. Martina MIŇOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2681
MUDr. Eva MITROVÁpediater
055 235 4144
055 235 4138
MUDr. Marcela MIZERÁKOVÁpediater
055 235 2582
055 235 2518
MUDr. Michaela MOKCSAYOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Dagmara MOLNÁROVÁlekár bez špecializácie
055 235 4144
MUDr. Pavol MRÁŽIKlekár bez špecializácie
055 235 4144
MUDr. Oľga NAGYOVÁfoniater
otorinolaryngológ
055 235 3970
055 235 2733
MUDr. Anetta NÉMETHOVÁpediater
anesteziológ
055 235 4528
MUDr. Ladislava ONGÁĽOVÁpediater
055 235 4189
MUDr. Irina ORAVKINOVÁpediater
onkológ
055 235 3227
642 31 40
MUDr. Oľga ORLOVSKÁoftalmológ
055 235 4222
MUDr. Róbert OSTRÓpediater
055 235 4196
MUDr. Ľubomíra PÁLKOVÁpediater
mikrobiológ
055 235 2518
MUDr. Miroslava PETRÁŠOVÁ, PhD.pediater
055 235 2553
h.doc. MUDr. Mária PISARČÍKOVÁ, PhD.pediater
intenzivista
055 235 4143
055 235 4137
prof. MUDr. Ľudmila PODRACKÁ, CSc.pediater
nefrológ
055 235 4132
055 235 4595
MUDr. Ľudmila POTOČŇÁKOVÁpediater
biochemik
055 235 2581
MUDr. Simona RUSNÁKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3140
MUDr. Martina SAUČINOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2343
MUDr. Eva SÁDOVÁpediater
nefrológ
055 235 2701
doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.pediater
internista
detský kardiológ
633 34 30
MUDr. Anna SITÁROVÁanesteziológ
055 235 4143
MUDr. Henrieta SLOVENSKÁpediater
infektológ
055 235 2697
MUDr. Jana SMOLOVÁpediater
detský pneumológ
055 235 4329
055 235 2314
MUDr. Vladimír SOPKOdetský otorinolaryngológ
055 235 3985
055 235 2734
MUDr. Denisa STRÖMPLOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Anna SZABÓOVÁpediater
055 235 2696
MUDr. Katarína ŠALAMONOVÁpediater
fyziater
055 235 3692
MUDr. Jana ŠALIGOVÁpediater
biochemik
055 235 2581
MUDr. Zuzana ŠAŠALOVÁpediater
dorastový lekár
055 235 2518
MUDr. Anna ŠKAPINCOVÁpediater
rádiológ
055 235 4192
MUDr. Jana ŠPRLÁKOVÁpediatria
055 235 4143
MUDr. Katarína ŠTECOVÁanesteziológ
055 235 4143
MUDr. Milan ŠUDÁK, PhD.detský chirurg
055 235 3871
MUDr. Martina ŠVEKUŠOVÁpediater
055 235 4144
055 235 4181
MUDr. Paula TANEČKOVÁpediater
055 235 2370
MUDr. Blanka TARCALOVÁpediater
055 235 2402
MUDr. Mária TEŠĽOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4222
MUDr. Gabriela TISCHLERanesteziológ
055 235 4528
MUDr. Mária TOMOVÁpediater
055 235 2518
MUDr. Ivo TONCRchirurg
055 235 3871
MUDr. Alžbeta TÓHÁTYOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Klára TÖRÖKOVÁpediater
neonatológ
055 235 2518
MUDr. Kamila TREBUŇOVÁpediater
hematológ
055 235 2681
MUDr. Maryana TSIMBOLINETSlekár
055 235 4143
MUDr. Ingrid URBANČÍKOVÁ, PhD., MPHpediater
infektológ
055 235 2476
MUDr. Veronika URBANOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4129
MUDr. Mária URDOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4141
MUDr. Jana VAJDOVÁpediater
055 235 4518
doc. MUDr. Veronika VARGOVÁ, CSc.pediater
imunológ
reumatológ
055 235 2393
055 235 4134
MUDr. Martina VIŇANSKÁlekár bez špecializácie
055 235 4222
MUDr. Zuzana VOJTEKOVÁpediater
055 235 4222
055 235 3609
MUDr. Eva ZAVADILIKOVÁpediater
neurológ
055 235 4333
MUDr. Andrea ZÁHORSKÁpediater
neurológ
055 235 3743
MUDr. Ján ŽELEZNÍKpediater
055 235 4196

Informácie o telefónnych číslach DFN Košice

Ak ste niekoho v telefónnom zozname lekárov nenašli

Informátor - vrátnica DFN Košice, informácie o telefónnych číslach DFN: 055 235 4101
Referát personalistiky výchovy a vzdelávania: 055 235 2865

Klinické pracoviská
telefónne čísla

Administratívne pracoviská
telefónne čísla