Detská fakultná nemocnica Košice

Telefónny zoznam lekárov DFN Košice

∇ Meno PRIEZVISKO špecializácia ∇ telefón
MUDr. Helena ADAMOVÁpediater
detský neurológ
055 235 4333
MUDr. Mária ANDREJKOVÁ, PhD.pediater
lekársky genetik
055 235 2486
MUDr. Robert ARONlekár bez špecializácie
055 235 4196
MUDr. Alena BALČÍKOVÁchirurg
055 235 2542
MUDr. Erika BANÓOVÁpediater
055 235 4196
MUDr. Angela BARANOVÁpediater
055 235 4333
Katarína BARČOVSKÁfarmaceutický laborant
055 235 3401
MUDr. Katarína BAZÁROVÁpediater
infektológ
055 235 4528
MUDr. Aida BESHIROVÁlekár bez špecializácie
055 235 2696
Mgr. Ľudmila BÍŠOVÁklinický psychológ
055 235 3979
MUDr. Ľubomír BOCKANIČdetský chirurg
055 235 3871
MUDr. Oxana BODNÁROVÁneurológ
detský neurológ
055 235 2530
055 235 4333
MUDr. Lucia BOLDIŽÁROVÁotorinolaryngológ
055 235 3985
MUDr. Jaroslav ČIŽMÁRpediater
055 235 4196
MUDr. Martin ČIŽMÁRIKdetský chirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Eva DANKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2343
MUDr. Adriana DANKOVČÍKOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2340
055 235 2681
MUDr. Ladislav DEÁKpediater
hematológ
onkológ
055 235 4189
055 235 4518
MUDr. Mária DOLOGOVÁpediater
detský nefrológ
055 235 4331
055 235 2629
MUDr. Petra DRENČÁKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4183
MUDr. Simona DROBŇAKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4183
MUDr. Eleonóra DZURČANINOVÁotorinolaryngológ
foniater
055 235 3970
MUDr. Juliana ĎURSKÁlekár bez špecializácie
055 235 4329
MUDr. Marianna FAJDELOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
Mgr. Simona FARKAŠOVÁfarmaceut
055 235 3400
MUDr. Pavol FEDORanesteziológ
055 235 4198
MUDr. Anna FEKETEOVÁpediater
pneumológ
imuno-alergológ
055 235 4128
MUDr. Juliana FERENCZOVÁ, PhD.pediater
detský endokrinológ
055 235 4181
055 235 4120
MUDr. Anna FŐZŐOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4329
MUDr. Viera GALKOVÁ, PhD.pediater
detský neurológ
055 235 2344
055 235 3743
MUDr. Natália GALÓOVÁpediater
onkológ
hematológ
055 235 4518
055 235 3999
MUDr. Gabriela GÁBOROVÁlekár bez špecializácie
055 235 4183
MUDr. Katarína GERECOVÁpediater
imuno-alergológ
055 235 4128
055 235 2394
MUDr. Michel GOČIKlekár bez špecializácie
055 235 3871
MUDr. Katarína GOMBOŠOVÁ, PhD.pediater
detský gastroenterológ
055 235 4183
MUDr. Milan GREŠpediater
055 235 4518
MUDr. Szymon Jakub GRYBOŠdetský chirurg
055 235 3871
MUDr. Jana HALKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4329
MUDr. Viktória HALUŠKOVÁpediater
hematológ
onkológ
055 235 4518
MUDr. Juraj HEDVIG, PhD.detský kardiológ
055 235 4135
MUDr. Ľudmila HEGEDŰŠOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4144
MUDr. Marta HERICHOVÁpediater
detský kardiológ
055 235 4331
055 235 2801
MUDr. Scarlet HIJJOVÁpediater
neonatológ
055 235 3609
055 235 4222
MUDr. Iveta HNATHOVÁpediater
055 235 4196
MUDr. Martina HORÁKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3985
MUDr. Anna HRADSKÁdetský otorinolaryngológ
055 235 2734
055 235 2733
MUDr. Zuzana HRIBÍKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4183
MUDr. Dana HUDÁČKOVÁpediater
infektológ
055 235 2696
MUDr. Peter HUTŇANanestéziológ
055 235 4198
MUDr. Vanda CHOVANOVÁpediater
neonatológ
055 235 3609
055 235 4222
MUDr. Martin ILENINlekár bez špecializácie
055 235 4198
MUDr. Bore JANESKIchirurg
055 235 3871
055 235 2542
MUDr. Veronika JANOVÁ URBANOVÁpediater
055 235 3140
Mgr. Ivan JESENSKÝfarmaceut
055 235 3401
MUDr. Anna JOŠTIAKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4518
MUDr. Ivona KENDROVÁanesteziológ
055 235 4528
MUDr. Soňa KEŠELÁKOVÁepidemiológ
055 235 4539
MUDr. Gabriela KISSOVÁpediater
infektológ
055 235 2478
MUDr. Katarína KLAPÁČOVÁchirurg
055 235 2542
MUDr. Zuzana KOLESÁROVÁpediater
intenzivista
055 235 4528
MUDr. Gabriel KOĽVEK, PhD.pediater
detský nefrológ
055 235 4135
055 235 2644
MUDr. Andrej KOMANdetský otorinolaryngológ
055 235 2734
PhamDr. Michaela KOŽÁROVÁfarmaceut
055 235 3973
MUDr. Daša KRAJCÁROVÁpediater
055 235 4333
055 235 3743
MUDr. Peter KRCHO, PhD.pediater
neonatológ
055 235 4224
055 235 4222
MUDr. Jana KRŠIAKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2696
doc. MUDr. Milan KUCHTA, CSc.pediater
dorastový lekár
055 235 4182
MUDr. Milan KURÁKpediater
intenzivista
055 235 4198
MUDr. Michal KUŠLITAotorinolaryngológ
055 235 3985
MUDr. Marcela LANCOŠOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4329
MUDr. Eva LAZAROVÁpediater
detský neurológ
055 235 2344
055 235 2535
MUDr. Martina LISIKOVÁpediater
055 235 4528
MUDr. Stella MAJLINGOVÁpediater
detský gastroenterológ
055 235 2695
055 235 2554
MUDr. Zuzana MARCIOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2734
MUDr. Clarissa MAZZOTTAlekár bez špecializácie
055 235 4329
MUDr. Alena MEDOVÁfoniater
055 235 3970
MUDr. Oto MIHALČOlekár bez špecializácie
055 235 3140
MUDr. Paula MIHÁLIKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Martina MIŇOVÁpediater
detský endokrinológ
055 235 2681
MUDr. Veronika MOLČANOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2518
MUDr. Anetta NÉMETHOVÁpediater
anesteziológ
055 235 4528
MUDr. Ladislava ONGÁĽOVÁpediater
055 235 4189
MUDr. Róbert OSTRÓpediater
imunológ-alergológ
055 235 4196
MUDr. Ľubomíra PÁLKOVÁpediater
mikrobiológ
055 235 2553
MUDr. Monika PELLOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3985
MUDr. Miroslava PETRÁŠOVÁ, PhD.pediater
detský gastroenterológ
055 235 4183
MUDr. Mária PISARČÍKOVÁ, PhD.pediater
intenzivista
055 235 4143
055 235 4137
MUDr. Lenka PODHORSKÁlekár bez špecializácie
055 235 4329
MUDr. Ľudmila POTOČŇÁKOVÁpediater
biochemik
055 235 2581
MUDr. Simona RUSNÁKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 3140
MUDr. Eva RUTRICHOVÁpediater
055 235 3140
MUDr. Michala SALUGOVÁpediater
055 235 4329
MUDr. Martina SAUČINOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2696
MUDr. Eva SÁDOVÁpediater
nefrológ
055 235 2701
MUDr. Adriana SCHUSTERpediater
055 235 2631
prof. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.pediater
internista
detský kardiológ
055 235 4132
MUDr. Jana SMOLOVÁpediater
detský pneumológ
055 235 4196
MUDr. Michal STANKOlekár bez špecializácie
055 235 2733
MUDr. Tomáš STRACENSKÝlekár bez špecializácie
055 235 4196
MUDr. Lenka STRÝČKOVÁanesteziológ
055 235 4528
Mgr. Jana SUCHÁfarmaceut
055 235 3973
MUDr. Anna SZABÓOVÁpediater
infektológ
055 235 2697
MUDr. Katarína ŠALAMONOVÁpediater
fyziater
055 235 3692
MUDr. Jana ŠALIGOVÁpediater
biochemik
055 235 2581
MUDr. Anna ŠKAPINCOVÁpediater
rádiológ
055 235 4192
MUDr. Jana ŠPRLÁKOVÁpediater
055 235 4528
MUDr. Petra ŠTEFKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4144
MUDr. Milan ŠUDÁK, PhD.detský chirurg
055 235 3871
MUDr. Mária TAKÁČOVÁpediater
055 235 4196
MUDr. Paula TANEČKOVÁpediater
055 235 2370
MUDr. Katarína TARASENKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 2519
MUDr. Blanka TARCALOVÁpediater
055 235 4128
MUDr. Martina TEĽMANOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4518
MUDr. Gabriela TIMKOVÁlekár bez špecializácie
055 235 4141
MUDr. Gabriela TISCHLER, MPHanesteziológ
055 235 4252
MUDr. Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, PhD.lekár bez špecializácie
055 235 4129
MUDr. Ingrid URBANČÍKOVÁ, PhD., MPHpediater
infektológ
055 235 2476
MUDr. Jana VAJDOVÁpediater
055 235 4518
doc. MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD.pediater
imunológ
reumatológ
055 235 2393
055 235 4134
MUDr. Martina VIŇANSKÁlekár bez špecializácie
055 235 4222
MUDr. Zuzana VOJTEKOVÁpediater
neonatológ
055 235 4222
055 235 3609
MUDr. Eva ZAVADILÍKOVÁpediater
detský neurológ
055 235 4333
MUDr. Marianna ZÁBAVNÍKOVÁ, PhD.chirurg
plastický chirurg
055 235 2542
MUDr. Andrea ZÁHORSKÁpediater
detský neurológ
055 235 3743
MUDr. Ján ŽELEZNÍKpediater
detský pneumológ
055 235 4141

Informácie o telefónnych číslach DFN Košice

Ak ste niekoho v telefónnom zozname lekárov nenašli

Informátor - vrátnica DFN Košice, informácie o telefónnych číslach DFN: 055 235 4101
Referát personalistiky výchovy a vzdelávania: 055 235 2865

Klinické pracoviská
telefónne čísla

Administratívne pracoviská
telefónne čísla