Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Neurologické ambulancie
Oddelenia detskej neurológie

Ambulancia pediatrickej neurológie 1

Amb. lekár:
MUDr. Eva LAZAROVÁ
Sestra:
Darina RAGANOVÁ
Angelika ZUBALOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 2535
Ordinačné hodiny:
Pon: 8:00 - 13:00 a 14:30 - 15:30
Ut: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30
Str: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30
Št: 8:00 - 13:00 a 14:30 - 15:30
Pia: 8:00 - 12:30 a 14:00 - 15:30


Akútna a prijímová ambulancia detskej neurológie. Pracuje denne, poskytuje komplexnú neurologickú diagnostiku a návrhy ďalšieho diagnostického a liečebného postupu.  Na túto ambulanciu sú poukázaní pacienti od krajských detských neurológov, a podľa závažnosti stavu aj od pediatrov.  Ambulancia súčasne zabezpečuje príjmy na ODN.

Poradňa pre neuromuskulárne ochorenia - myopatie, neuropatie, poruchy nervosvalového prenosu.  Ambulancia poskytuje vyšetrenie EMG a podávanie botulotoxínu u detí s DMO, alebo inými prejavmi spasticity DK ako aj dispenzár- sledovanie pacientov s daným ochorením nervového systému.

Ambulancia pediatrickej neurológie 2

Amb. lekár:
MUDr. Viera GALKOVÁ, PhD.
MUDr. Helena ADAMOVÁ
Sestra:
Darina RAGANOVÁ
Angelika ZUBALOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 2535
Ordinačné hodiny:

MUDr. Viera GALKOVÁ, PhD.:
St: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Štv: 8:00 - 9:00

MUDr. Helena ADAMOVÁ:
Štv: 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30


Ambulancia poskytuje komplexnú neurologickú diagnostiku a návrhy ďalšieho diagnostického a liečebného postupu, zameriava sa hlav­ne na diagnostiku a liečbu záchvatov v detskom veku (epiletické a neepiletické záchvaty)

Ambulancia pediatrickej neurológie 4

Amb. lekár:
MUDr. Andrea ZÁHORSKÁ
Sestra:
Darina RAGANOVÁ
Angelika ZUBALOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 2535
Ordinačné hodiny:
Pon: 9:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00
Ut: 8:30 - 12:30 a 13:00 - 15:00
Št: 13:00 - 14:30
Pia: 8:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00


Ambulancia poskytuje komplexnú neurologickú diagnostiku a návrhy ďalšieho diagnostického a liečebného postupu, zameriava sa hlav­ne na diagnostiku a liečbu pacientov s podozrením na zápalové alebo demyelinizačné ochorenia. Poskytuje dispenzár - sledovanie pacientov s  potvrdeným demyelinizačným procesom CNS . Demyelinizačné ochorenie CNS typu skleróza multiplex je chronické zápalové  autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému - mozgu a miechy. Ochorenie mladých žien, ale stretávame sa aj s prípadmi začiatku ochorenia už v detskom veku. Ochorenie je polyfázické prebiehajúce v atakoch (relapsoch), náhlych vzplanutiach ochoreniach s následnou úpravou obtiaži. Typická je rôznorodosť a variabilita symptomatológie.

Ambulancia pediatrickej neurológie 6

Amb. lekár:
MUDr. Oxana BODNÁROVÁ
MUDr. Eva ZAVADILÍKOVÁ
Sestra:
Eva DEÁKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 2530
Ordinačné hodiny:

MUDr. Oxana BODNÁROVÁ:
Po: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
St: 9:00 - 14:00
Pia: 9:00 - 14:00

MUDr. Eva ZAVADILÍKOVÁ:
Ut: 10:00 - 14:00
Štv: 10:00 - 13:30


Ambulancia poskytuje komplexnú neurologickú diagnostiku a návrhy ďalšieho diagnostického a liečebného postupu, zameriava sa hlav­ne na diagnostiku a liečbu pacientov:
MUDr. Bodnárová: vertebrologické a cievne mozgové ochorenia u detských pacientov,
MUDr. Zavadilíková: vrodené vývinové poruchy mozgu a miechy, a nádorové ochorenia centrálneho nervového systému u detských pacientov.