Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia klinickej psychológie 2

Psychológ:
PhDr. Katarína FUJERIKOVÁ
Mgr. Monika PELECHOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 3979
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:30 - 13:30
Utorok: 13:00 - 15:00
Štvrtok: 8:30 - 13:30


Ambulancia klinickej psychológie poskytuje diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od 0 - 19 rokov), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení..

V ambulancii sa realizuje aj individuálna psychoterapia - najmä relaxačná a rodinná psychoterapia, ako aj odborné poradenstvo pri výchovných problémoch u detí.

Pre časovú náročnosť vyšetrenia je potrebné sa dopredu objednať.