Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia pediatrickej reumatológie
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
doc. MUDr. Veronika VARGOVÁ, PhD.
Sestra:
PhDr. Alica TELEPČÁKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 2393
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 10:30 - 13:00
Utorok: 9:30 - 15:30
Streda: 9:30 - 15:00
Odbery:
Pondelok - Streda: 7:30 - 9:00