Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126

Č. zmluvyDodávateľPredmet zmluvy/názov zmluvyZmluvne dohodnutá čiastkaMax. limit čerpaniaZmluvne navýšená čiastka dodatkami (tis. EUR)Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
RezortObjednávateľDátum podpisu (dd.mm.rok)Možnosť zverejneniaPoznámka
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 37/2008MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka liekov podľa názvu prípravku - 10 zmlúvpredpokladaná celková cena s DPH
za 1 rok za všetkých 10 zmlúv 335 202,65 €
335 202,65 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne