Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126

\
Č. zmluvyDodávateľPredmet zmluvy/názov zmluvyZmluvne dohodnutá čiastkaMax. limit čerpaniaZmluvne navýšená čiastka dodatkami (tis. EUR)Celková dohodnutá čiastka
(tis. EUR)
RezortObjednávateľDátum podpisu (dd.mm.rok)Možnosť zverejneniaPoznámka
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne
r.č. 48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nienezmenenáMZ SRDFN Košice30.6.2008Nžiadne