Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126

Por. č.Č. zmluvyDodávateľPredmet zmluvy/ názov zmluvyZmluvne dohodnutá čiastkaMax. limit čerpania"Zmluvne navýšená čiastka dodatkami (tis. EUR)"Náklady
na celkové
plnenie
zmluvy
vrátane DPH
RezortObjednávateľ"Dátum podpisu (dd.mm.rok)"Dátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyMožnosť zverejneniaPoznámka
51.47/2008Pharma Group,a.s.dodávka ŠZMpredpokladaná cena za 1 rok 2856,34 €2 856,34 €nie2 856,34 €MZ SRDFN Košice29.7.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
52.48/2008Phoenix Zdravotnícke zásobovanie,a.s.dodávka liekov podľa ATC skupín - 15 samostatných zmúvcelková predpokladaná cena za 1 rok a všetky zmluvy 432 424,85 €432 424,85 €nie432 424,85 €MZ SRDFN Košice30.6.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
53.49/2008KOH-I-NOOR Hardtmunth Slovensjko,a,s.dodávka ŠZMcelková predpokladaná cena za 1 rok s DPH 28 188,01 €28 188,01 €nie28 188,01 €MZ SRDFN Košice18.8.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
54.50/2008MSM,s.r.o.dodávka ŠZMcelková predpokladaná cena za 1 rok, celý predmet zmluvy s DPH 7 099,65 € 7 099,65 €nie7 099,65 €DDFN Košice18.8.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
55. 51/2008TIMED,s.r.o.dodávka liekovcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy, za 1 rok s DPH 26 732,39 €26 732,26 €nie26 732,26 €MZ SRDFN Košice30.6.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
56.52/2008MED-ART,s.r.o.dodávka liekov - 15 samostatných zmlúv podľa ATC skupíncelková predpokladaná cena za predmet 15 zmlúv s DPH za 1 rok 419 916,16 €419 916,16 €nie419 916,16 €MZ SRDFN Košice30.6.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
57.53/2008MED-ART,s.r.o.dodávka ŠZMcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy, za 1 rok s DPH 6 431,85 €6 431,85 €nie6 431,85 €MZ SRDFN Košice8.9.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
58.54/2008SYNDIPHARMA,s.r.o.dodávka liekov na statim a na vitálnu indikáciucena dodaných liekov + 995,817 € réžiacena liekov + 995,817 € réžianie232 841,10 €MZ SRDFN Košice26.8.20081.9.200831.12.2008Nžiadne
59.55/2008RADIX,s.r.o.kúpa 1 ks chirurgická laparoskopická zostava pre detskú chirurgiucena celkom s DPH 38 388,71 €38 388,71 €nie38 388,71 €MZ SRDFN Košice2.9.20082.9.200817.9.2008Nžiadne
60.56/2008INFORAMA,a.s.dodávka liekov - 15 samostatných kúpnych zmlúv celková predpokladaná cena za celý predmet 15 zmlúv s DPH za 1 rok 419 916,16 €419 916,16 €nie419 916,16 €MZ SRDFN Košice30.6.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
61.57/2008PANEP,s.r.o.dodávka ŠZMcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy a 1 rok s DPH 24 764,77 €24 764,77 €nie24 764,77 €MZ SRDFN Košice3.9.20081.8.200831.7.2009Nžiadne
62.58/2008UNIMED,s.r.o.dodávka liekovcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy a 1 rok s DPH 1 082,59 €1 082,59 €nie1 082,59 €MZ SRDFN Košice30.6.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
63.65/2008Johnson&Johnson,s.r.ododávka ŠZMcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy za 1 rok s DPH 10 391,83€10 391,83 €nie10 391,83 €MZ SRDFN Košice2.10.20081.10.200830.9.2009Nžiadne
64.66/2008MEDIS Nitra,s.r.o.kúpa 1 ks prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu HAMILTON str.tr.75 051,45 € s DPH75 051,45nie75 051,45 €MZ SRDFN Košice13.10.200813.10.200827.10.2008Nžiadne
65.67/2008INTEC PHARMA,s.r.o.dodávka liekovcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy za 1 rok s DPH 34 495,35 €34 495,35 €nie34 495,35 €MZ SRDFN Košice30.6.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
66.68/2008DISPOLAB,Žilina,s.r.o.dodávka ŠZMcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy za 1 rok s DPH 897,23 €897,23 €nie897,23 €MZ SRDFN Košice1.7.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
67.72/2008RÚVZ Košiceodbor. a lab.vyšetrenia a exper. funkč.schopnosti sterl.prístrojov252,50 € s DPH za rok za celý predmet zmluvy252,50 €nie252,50 €MZ SRDFN Košice28.10.200828.10.200831.12.2008Nžiadne
68.75/2008Chirana Medical,a.s.kúpa hadicový detský systém a silikonová hadica323,91 € s DPH323,91 €nie323,91 €MZ SRDFN Košice13.11.200813.11.200815.11.2008Nžiadne
69.77/2008RADIX,s.r.o.kúpa chirurgického inštrumentáriacelková cena vrátane DPH 6 797,95 €6 797,95 €nie6 797,95 €MZ SRDFN Košice13.11.200813.11.200813.1.2009Nžiadne
70. 78/2008RADIX,s.r.o.kúpa ORL shaver od firmy Karl STORZcelková cena s DPH 6 797,95 €6 797,95 €nie6 797,95 €MZ SRDFN Košice13.11.200813.11.200830.11.2008Nžiadne
71.79/2008Bio-Chrom,s.r.o.kúpa zariadení na diagnostiku sluchu metódou objektívnej audiometrie a tympanometriecelková cena za predmet zmluvy s DPH 15 771,51 € 15 771,51 €nie15 771,51 €MZ SRDFN Košice13.11.200821.11.200821.1.2009Nžiadne
72.80/2008WEGA-MS,s.r.o.kúpa lineárnej sondy, typ LA 523cena s DPH 6 026,07 €6 026,07 €nie6 026,07 €MZ SRDFN Košice20.11.200820.11.200820.12.2008Nžiadne
73.81/2008STOMIA,s.r.o.kúpa a dodávka ŠZMpredpokladaná celková cena za rok za celý predmet zmluvy s DPH 2 657,32 €2 657,32 €nie2 657,32 €MZ SRDFN Košice1.7.20081.7.200830.6.2009Nžiadne
74.82/2008DISPOMED,s.r.o.kúpa prístroja na meranie endoteliálnej dysfunkcie ENDO-PAT2000cena s DPH 56 429,66 €56 429,66 €nie56 429,66 €MZ SRDFN Košice1.12.20081.12.200831.12.2008Nžiadne
75.83/2008BIO G,s.r.o.dodávka ŠZMpredpokladaná celková cena s DPH za rok a za celý predmet zmluvy 11 398,72 €11 398,72 €nie11 398,70MZ SRDFN Košice5.9.20081.10.200831.9.2009Nžiadne
76.84/2008Intravena,s.r.o.dodávka liekovpredpokladaná celková cena s DPH za 1 rok a celý predmet zmluvy 30 187,90 €30 187,90 €nie30 187,90 €MZ SRDFN Košice1.10.20081.10.20081.10.2009Nžiadne
77.85/2008Intravena,s.r.o.dodávka liekov - infúzne roztoky predpokladaná celková cena za celý predmet zmluvy a 1 rok s DPH 12 746,04 €12 746,04 €nie12 746,04 €MZ SRDFN Košice1.10.20081.10.20081.10.2009Nžiadne
78.88/2008BAX Pharma,s.r.o.dodávka liekov - infúzny intravenózny roztok Fluconazol Redibagpredpokladaná celková cena za všetky druhy roztoku za 1 rok s DPH 32 981,56 €32 981,56 €nie32 981,56 €MZ SRDFN Košice1.10.20081.10.20081.10.2009Nžiadne
79.89/2008BAX Pharma,s.r.o.dodávka liekov -infúznych roztokov v plastových vakochpredpokladaná celková cena za celý predmet zmluvy za 1 rok s DPH 27 302,39 €27 302,39 €nie27 302,39 €MZ SRDFN Košice1.10.20081.10.20081.10.2009Nžiadne
80.90/2008A.Mišura - SAJO,Piešťanydodávka MOTOmed gracile pre deti hradené z Konta nádeje STV7 900,55 € s DPH7 900,55 €nie7 900,55 €MZ SRDFN Košice6.12.20086.12.200831.12.2008Nžiadne
81.91/2008ULTRAMED, s.r.o.kúpa 1 ks gastrofibroskop GIF-Ecena s DPH 12 956,26 €12 956,26 €nie12 956,25 €MZ SRDFN Košice30.12.200830.12.200828.2.2009Nžiadne
82..2/2009Letecká vojenská nemocnica,a.s.pranie, dezinfekcia,bielenie, žehlenie a opravy bielizne a ich odvoz a dovozcena celkom za všetky druhy činností a prádla za 1 rok bez DPH 56 530,80 €56 530,80 €nie67 271,65 €MZ SRDFN Košice9.1.200912.1.200912.1.2010Nžiadne
83.8/2009REO,s.r.o.odber a zneškodnenie odpadupredpokladaná zmluvná cena celkom za 1 rok s DPH 20 149,18 €20 149,18 €nie20 149,18 €MZ SRDFN Košice2.1.20091.1.200931.12.2009Nžiadne
84.9/2009MARTEC MEDICAL,s.r.o.dodávka ŠZMpredpokladaná celková cena za 1 rok a celý predmet zmluvy s DPH 845,45 €845,45 €nie845,45 €MZ SRDFN Košice1.2.20101.2.200931.1.2010Nžiadne
85.18/2009RÚVZ Košiceodborné a lab.vyšetrenia a expertízy - rozbor dialyz.vodycena za rok 2009 za všetky činností 2 412,62 €2 412,62 €nie2 412,62 €MZ SRDFN Košice17.2.200917.2.200931.12.2009Nžiadne
86.19/2009Mesto Košiceposkytovanie stravy pacientom DC DFN1,49 €/1 deň/1stravník1,49 €nie3 949,78 €MZ SRDFN Košice2.1.20091.1.200931.12.2009Nžiadne
87.32/2009B.BRAUN Medical,s.r.o.dodávka a kúpa liekovcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy za 1 rok bez DPH 26 965,25 €26 965,25 €nie32 088,65 €MZ SRDFN Košice31.3.20091.4.200931.3.2010Nžiadne
88.33/2009B.BRAUN Medical,s.r.o.dodávka a kúpa liekovcelková predpokladaná cena za celý predmet zmluvy za 1 rok s DPH 22 033,54 €22 033,54 €nie22 033,54 €MZ SRDFN Košice1.7.20081.7.200831.3.2009Nžiadne
89.35/2009U.S.Steel Košice,s.r.o.kúpa používaných PC 10 kscelková cena s DPH 197,54 €197,54 €nie197,54 €MZ SRDFN Košice23.4.200923.4.200923.4.2009Nžiadne
90.40/2009RÚVZ Košiceodborné a lab.vyšetrenia a expertízy ster.prístrojov za rok 2009cena za rok s DPH za celý predmet zmluvy 558,20 €558,20 €nie558,20 €MZ SRDFN Košice25.5.200925.5.200931.12.2009Nžiadne
91.41/2009MEDIS Nitra,s.r.o.kúpa 1 ks MEC 1200 prenosný monitor vitálnych funkcií pre CPO a 1 ks Mindray PM 50 pulzný oximeter pre centrálny príjemcena spolu s DPH 2 826,34 €2 826,34 €nie2 826,34 €MZ SRDFN Košice28.5.200928.5.200928.7.2009Nžiadne
92.44/2009Imuna Pharm,a.s.kúpa a dodávka liekovpredpokladaná celková cena za celý predmet zmluvy a 1 rok s DPH 15 833,40 €15 833,40 €nie15 833,40 €MZ SRDFN Košice1.10.20081.10.200830.4.2009Nžiadne
93.47/2009Imuna Pharm,a.s.kúpa a dodávka hemodialyzačných roztokovpredpokladaná celková cena za celý predmet zmluvy a 1 a pol roka 26 779,35 E s DPH26 779,35 €nie26 779,35 €MZ SRDFN Košice9.1.20099.1.200930.6.2009Nžiadne
94.48/2009Imuna Pharm,a.s.kúpa a dodávka liekovpredpokladaná celková cena za celý predmet zmluvy a 7 mesiacov je 11 603,44 € s DPH11 603,44 €nie11 603,44 €MZ SRDFN Košice1.10.20081.10.200830.4.2009Nžiadne
95.51/2009HOSPING,s.r.o.vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce Prestavba LVN,a.s. na DFN Košicecelková cena s DPH 39 404,37 €39 404,37 €nie39 404,37 €MZ SRDFN Košice1.6.20091.6.200930.6.2009Nžiadne
96.53/2009LCS Electronics,s.r.o.kúpa softvéru - 1 operačný systém LINUX + upgrade syst. INFORMIX + doplňujúce komponenty k hardvéru + montážcelková cena s DPH 7650,00 €7 650,00 €nie7 650,00 €MZ SRDFN Košice21.7.200921.7.200915.2.2010Nžiadne
97.55/2009MEDIST,s.r.o.kúpa 1 ks batériová odsávačka Mevacs M30, 1 kus batériová odsávačka Mevacs M20, 1 ks elektronická odsávačka Mevacs pre ORL, 1 ks elektronická odsávačka Mevacs pre chir. činnosticelková cena za všetky druhy odsávačiek s DPH 10 110,64 €10 110,64 €nie10 110,64 €MZ SRDFN Košice3.8.20093.8.20093.10.2009Nžiadne
98.57/2009S&T Slovakia,s.r.o.kúpa 1 ks Defibrilátor HeartStart XL8515,00 € s DPH8 515,00 €nie8 515,00 €MZ SRDFN Košice3.8.20093.8.20093.10.2009Nžiadne
99.58/2009Dräger Slovensko,s.r.o.kúpa 3 ks monitor vitálnych funkcií so zákl.príslušenstvomcelková cena za 3 kusy s DPH 37 006,61 € 37 006,61 €nie37 006,61 €MZ SRDFN Košice3.8.20093.8.20093.10.2009Nžiadne
100.59/2009Chirana,s.r.o.kúpa 1 ks Anestetický prístroj Venar Libera so zákl.prísl.cena celkom s DPH 35 601,60 €35 601,60 €nie36 601,60 €MZ SRDFN Košice3.8.20093.8.20093.10.2009Nžiadne
101.61/2009MEDIS Nitra,s.r.o.kúpa 2 ks prístroje na umelú pľúcnu ventiláciucena celkom za 2 kusy s DPH 148 523,90 €148 523,90 €nie148 523,90 €MZ SRDFN Košice24.8.200924.8.200924.10.2009Nžiadne
102.62/2009WEGA-MS,s.r.o.kúpa 1 ks USG diagn.prístrojcena celkom s DPH 149 499,70 €149 499,70 €nie149 499,70 €MZ SRDFN Košice24.8.200924.8.200924.10.2009Nžiadne
103.64/2009inarch.sk,s.r.o.zhotovenie projektovej dokumentácie stavebného zámeru stavby Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košicecena celkom s DPH 35 581,00 €35 581,00 €nie35 581,00 €MZ SRDFN Košice29.7.200929.7.20094.9.2009Nžiadne
104.65/2009DOMINO PROJEKT - Ing.J.Šutyvypracovanie dokumentácie stavby k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, inžinierská činnosť na vydanie územného rozhodnutiacena celkom s DPH 71 340,50 €71 340,50 €nie71 340,50 €MZ SRDFN Košice16.9.200916.9.20097.12.2009Nžiadne
105.68/2009BPY,s.r.o.kúpa 3 ks dokovacích staníc, z ktorých každá pozostáva z 1 ks infúznej pumpy a 3 ks lineárnych dávkovačovcena celkom za celý predmet zmluvy s DPH 67 285,58 €67 285,58 €nie67 285,58 €MZ SRDFN Košice7.10.20097.10.20097.1.2010Nžiadne
106.71/2009SABAR,s.r.o.výroba,dodanie,demontáť kovových okien a montáž platových okien, murárske vysoravky,odvoz a likvidácia starých okien569,44 € cena celkom s DPH569,44 €nie569,44 €MZ SRDFN Košice19.10.20099.11.200916.11.2009Nžiadne
107.76/2009Messer Tatragas, s.r.o.kúpa 2 ks intenzívny inkubátorcena celkom za 2 ks s DPH 27 661,50 €27 661,50 €nie27 661,50 €MZ SRDFN Košice24.11.200924.11.200931.12.2009Nžiadne
108.77/2009MEDIS Nitra,s.r.o.3 ks pulzný oximeter OXYCOUNT mini a 4 ks pulzný oximeter Smart Oxcena celkom za celý predmet tejto zmluvy s DPH 25 955,94 €25 955,94 €nie25 955,94 €MZ SRDFN Košice24.11.200924.11.200924.1.2010Nžiadne
109.78/2009MEDPIN, s.r.o.1 ks elektrokoagulátor ES 350cena celkom s DPH 15 410,03 €15 410,03 €nie15 410,03 €MZ SRDFN Košice24.11.200924.11.200924.1.2010Nžiadne
110.79/2009S&T Slovakia,s.r.o.1 ks mobilný RTG systém s C-ramenomcena celkom s DPH 99 453,06 €99 453,06 €nie99 453,06 €MZ SRDFN Košice10.11.200910.11.200910.1.2010Nžiadne
111.80/2009Octigon,a.s.,Ing.Šuty DOMINO PROJEKTvypracovanie projektovej dokumentácie stavby Rekonštrukcuia, ndstavba a prístavba DFN Košice,vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevokcena za celý predmet zmluvy s DPH 888 930,00€888 930,00 €nie888 930,00 €MZ SRDFN Košice23.11.200923.11.200928.2.2010Nžiadne

Prejsť na predchádzajúcu stranu