39. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice