39. ročník  konferencie Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice  – vzájomná výmena nových odborných informácií

Prvý júnový deň sa v priestoroch hotela Yasmin konal už 39. ročník konferencie Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice a XV. Démantov deň – najvýznamnejšie odborné podujatie určené pediatrom východoslovenského regiónu ( Košického a Prešovského kraja). Cieľom konferencie bolo pripraviť predovšetkým kvalitný vedecký program, rovnako ako príjemné, inšpirujúce prostredie pre vzájomnú výmenu informácii a skúseností.

„Naša konferencia sa orientuje na  aktuálne témy týkajúce sa nových diagnostických a liečebných postupov v jednotlivých  špecializačných odboroch v  pediatrii,“ uviedla doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD., prednostka Kliniky detí a dorastu DFN Košice a prezidentka konferencie.

Na konferencií mali okrem odborného programu pre lekárov tradične svoj program – Ošetrovateľstvo v pediatrii aj sestry a ďalší ošetrovateľskí pracovníci. 

Hosťami konferencie boli aj odborníci z lekárskych fakúlt zo Slovenska: Kliniky detí a dorastu z Jesseniovej  lekárskej fakulty v Martine a Detskej kliniky LF UK a NÚDCH  v Bratislave.

„Osobne ma toho roku potešila  bohatá účasť mladých pediatrov nie len v auditóriu ale aj medzi prednášajúcimi. Je to  dobrý signál pre budúcnosť, pre generačnú obmenu,  ktorú pediatria  nielen na východnom Slovensku  dnes tak veľmi potrebuje,“ konštatovala doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD. .

Program z konferencie nájdete : https://pediatria-kosice.sk/uvod