40. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice

Dňa 6. júna 2024 sa uskutoční 40. konferencia Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice a XVI. Démantov deň v Košiciach, v hoteli Yasmin.