COVID-19 a očkovanie tu

Aktuálne termíny na očkovanie detí a mládeže v DFN Košice

Od januára 2022 podávame vakcínu aj deťom od 5 rokov. V tejto vekovej skupine je nevyhnutná registrácia na portáli NCZI.

Očkovanie detí od 5 do 11 rokov

Rodičia, ktorí majú záujem o očkovanie svojich detí vo veku 5-11 rokov, vykonajú registráciu na portáli Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk. Neregistrované deti nie je možné zaočkovať.

TERMÍNY:

26. január 2022 – od 10.00 h do 14.00 h

27. január 2022 – od 08.00 h do 12.30 h

28. január 2022 – od 08.00 h do 12.30 h

3. február – od 8.00 h do 12.30 h

4. február – od 8.00 h do 12.30 h

10. február – od 8.00 h do 12.30 h

11. február – od 8.00 h do 12.30 h

Pri očkovaní je prítomný pediater DFN Košice. Podávajú sa dve dávky vakcíny Comirnaty Children 5 to 11 Years od spoločnosti Pfizer/BioNTech s odstupom minimálne 21 dní. Vyžaduje sa prítomnosť zákonného zástupcu.

Očkovanie mládeže od 12 do 17 rokov

Detská fakultná nemocnica Košice odporúča registráciu na portáli Národného centra zdravotníckych informácií na www.nczisk.sk. Očkovanie bude prebiehať každú stredu pre registrovaných i neregistrovaných záujemcov.

TERMÍNY:

26. január 2022 – od 8.00 h do 14.00 h

2. február 2022 – od 8.00 h do 12.30 h

9. február 2022 – od 8.00 do 12.30 h

Pri očkovaní je prítomný pediater DFN Košice. Podávajú sa dve dávky vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech s odstupom minimálne 21 dní. Vyžaduje sa prítomnosť zákonného zástupcu.

Očkovanie rizikových detí

U rizikových detí medzi 5 a 11 rokom je potrebná registrácia na portáli Národného centra zdravotníckych informácií na www.nczisk.sk, po ktorej Vám bude pridelený dátum a čas očkovania.

Rizikové deti vo veku 12 až 17 rokov sa na očkovanie môžu dostaviť aj bez registrácie, a to každú stredu od 8.00 h do 14.00 h.

20. januára 2022