COVID-19 a očkovanie tu

Aktualizovaný súhrn epidemiologických opatrení

Všetko, čo potrebujete vedieť pri vstupe do Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice.

V nadväznosti na Usmernenie MZ SR k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách a vyhlášku č. 238 Úradu verejného zdravotníctva platí v DFN Košice nasledovné:

I. Prekrytie horných dýchacích ciest

S účinnosťou od 13. septembra 2021 je povinné mať v interiéri DFN Košice prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2. Toto opatrenie súvisí s pozíciou okresov Košice I-IV v Covid automate. U detí do 6 rokov a u osôb so závažnými poruchami autistického spektra, stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím sa prekrytie horných dýchacích ciest nevyžaduje.

II.  Triáž

S účinnosťou od 16.08.2021 od 7:30 hod. bola zavedená triáž všetkých osôb vstupujúcich do priestorov DFN Košice cez hlavný vchod. Všetky ostatné vchody sú uzavreté.

III. Ambulancie – testovanie detských pacientov 

 • testovaní budú len pacienti s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19, u ostatných sa test nevyžaduje
 • v prípade neodkladných ambulantných vyšetrení (CPA, všeobecný lekár pre deti a dorast) je vykonanie testu u pacienta s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19 (Ag, rýchle PCR, RT-PCR) na rozhodnutí ambulantného lekára 
 • v prípade špecializovaných ambulancií DFN je vstup pacientovi s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19 umožnený len po obdržaní negatívneho výsledku testu
 • vstup do nemocnice za účelom ambulantného vyšetrenia je limitovaný na jedného sprievodcu na pacienta

IV. Hospitalizácia – testovanie detských pacientov a ich sprievodcov   

 • v prípade akejkoľvek plánovanej hospitalizácie v DFN Košice:
  •  je u dieťaťa staršieho ako 3 roky, ako aj u jeho sprievodcu potrebný negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín (o vyšetrenie je možné požiadať cez portál www.korona.gov.sk)  
  •  deti do 3 rokov sa netestujú, sprievodca podpisuje vyhlásenie o bezinfekčnosti a predkladá negatívny výsledok (vlastného) PCR testu nie starší ako 72 hodín 
 • v prípade akútnej hospitalizácie v DFN Košice:
  •  je u pacienta staršieho ako 3 roky, ako aj u jeho sprievodcu potrebný negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín, ak to povaha zdravotného stavu dovoľuje. Pri riziku z omeškania sa vykoná Ag test.
  •  je u pacienta vo veku do 3 rokov realizovaný test len v prípade, ak má klinické príznaky ochorenia COVID-19
  • v prípade akútneho operačného výkonu je u všetkých pacientov bez ohľadu na vek potrebný negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín, ak to povaha zdravotného stavu dovoľuje. Pri riziku z omeškania sa vykoná Ag test.
  • testovanie pacienta a sprievodcu v prípade akútnej hospitalizácie zabezpečí DFN Košice     
 • všetky hospitalizované deti staršie ako 3 roky a ich sprievodcovia majú na každý ôsmy deň hospitalizácie realizovaný antigénový test

V. Návštevy

Návštevy v DFN sú povolené denne, od 14:00 -15:00 hod.:

 • osobám, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V)
 • osobám, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (Johnson & Johnson)
 • osobám, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácií prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • osobám, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • osobám, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym testom sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku
 • kňazom za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim
 • u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce

Doba návštevy je limitovaná na 30 minút a jednu osobu na pacienta.

U dojčiacich matiek na Oddelení neonatolgickej intenzívnej medicíny (ONIM), ktoré nie sú hospitalizované sa vyžaduje negatívny výsledok Ag testu nie starší ako 72 hodín (testovanie je v prípade potreby možné v CPA DFN). Partner rodičky sa riadi pravidlami pre návštevy v DFN (viď bod IV. Návštevy vyššie).