DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI

Aktualizovaný súhrn hygienických opatrení účinných od 31.5.2021

Všetko, čo potrebujete vedieť pri vstupe do Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice.

Návštevné hodiny

Návštevy v priestoroch DFN Košice sú od 31.5.2021 povolené denne, od 14.00 do 16.00 hod.

Zmena: úprava času vyhradeného pre návštevné hodiny.     

Rúška  

V interiéri DFN platí povinnosť mať dýchacie cesty prekryté rúškom.

Zmena: nevyžaduje sa respirátor triedy FFP2.      

Testovanie pacientov a sprievodcov (bez zmeny)

V nadväznosti na príkaz riaditeľky o zrušení mobilného odberového miesta pre antigénové testovanie v priestoroch DFN Košice od 20.5.2021 rozhodla riaditeľka DFN v súlade s platnou legislatívou takto:

  • v prípade neodkladných a ambulantných vyšetrení (odborné ambulancie, všeobecný lekár pre deti a dorast) nie je potrebný negatívny test ani u dieťaťa, ani u sprievodcu
  • pri prijatí na akútnu alebo plánovanú hospitalizáciu do DFN Košice je súčasťou vyšetrenia:
    • u dieťaťa staršieho ako 6 rokov, ako aj sprievodcu, antigénový test, u dieťaťa realizovaný formou nazálneho výteru
    • u dieťaťa mladšieho ako 6 rokov je sprievodca pacienta povinný podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, u sprievodcu sa realizuje antigénový test
  • hospitalizované deti staršie ako 6 rokov budú mať každý ôsmy deň hospitalizácie realizovaný antigénový test
  • pred akútnymi a plánovanými operačnými výkonmi bude u všetkých detských pacientov realizovaný PCR test