Anestéziológia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služ­by v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jed­not­li­vých oddeleniach a klinikách. Súbežne zabezpečuje získavanie informovaného súhlasu a poučenie pacienta pred podaním akéhokoľvek typu anestézie alebo analgosedácie.

Lekári
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo