Foniatria

Foniatrická ambulancia DFN Ko­ši­ce sa venuje problematike poruchy sluchu, hlasu a reči v detskom veku.  V diagnostike, terapii a rehabilitácii týchto porúch používame moderné vyšetrovacie metódy a postupy.  Realizujeme kompletné vyšetrenie sluchu už v novorodeneckom veku /tympanogram, stap. reflexy, OAE, BERA, ASSR, prahový audiogram/, stanovujeme diagnózu poruchy sluchu do 6 mesiacov veku dieťaťa, s následnou rehabilitáciou, teda pridelením načúvacieho prístroja, príp. zaradenia do programu kochleárnej implantácie.  VRA je najnovšou metodikou vyšetrenia sluchu u malých detí /aj s načúvacím prístrojom, či kochleárnym implantátom/, bez nasadených slúchadiel, pričom sledujeme reakcie na zvukové signály vo voľnom poli posilnené hrou. U hlasových porúch sa uplatňuje komplexný prístup s terapiou a úpravou nie­len hlasového ale aj celkového režimu dieťaťa aj s „hravou“ hlasovou rehabilitáciou.

Pri poruchách reči sa na zá­kla­de diagnostiky príčiny zameriava na odborné poradenstvo pri rozvoji reči a špeciálnom vzdelávaní.

Vo všetkých uvedených oblastiach pracovisko úzko spolupracuje s Centrom včasnej intervencie, logopédom, surdopédom, psychológom, psychiatrom, neurológom, genetikom, čo umožňuje komplexný diagnostický aj terapeutický prístup k detskému pacientovi.

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa telefonicky
Tel: 055/235 3970
Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo