Fyziatria a rehabilitácia

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) sa zameriava na diagnostiku a liečbu funkčných a štrukturálnych porúch pri rôznych ochoreniach prostriedkami odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Hlavnou náplňou práce je liečba a prevencia ochorení pohybového systému, neurologických, poúrazových, ortopedických, interných ochorení, ale aj rehabilitácia po chirurgických výkonoch.

 • Oddelenie FRO zabezpečuje rehabilitačnú terapiu pacientov na lôžkových oddeleniach všetkých pracovísk DFN.
 • Ambulantnú terapiu pre pacientov prepustených z oddelení, alebo doporučených z odborných poradní z celého regiónu východného Slovenska, ale aj z ambulancií pr­vé­ho kontaktu.

Čo poskytujeme našim pacientom:

 • Reflexná lokomócia podľa Vojtu – využíva vrodené automatické vzory. Prostredníctvom zón provokuje tieto vrodené vzory a dáva tak možnosť vycvičiť tieto svalové súhry nezávisle na našom vedomí – reflexne.
 • Bobath koncept – je terapia, pri ktorej  podporujeme motorický vývin, správne napätie svalstva, čo vedie k fyziologickému a funkčnému pohybu.
 • Mobilizačné techniky
 • Respiračná fyzioterapia
 • Orofaciálna stimulácia
 • Fyzikálna terapia
 • Škola chrbta
 • Edukácia rodiča
 • Doplnkové terapie (spoplatnené podľa cenníka – Cenník samoplatcu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a ostatné výkony (pdf) – strana 2.
  • Kineziotaping
  • SM systém
  • Laser terapia

Starostlivosť o ambulantného pacienta

Ambulantnú terapiu poskytujeme pre pacientov odporúčaných z odborných ambulancií (neurológ, ortopéd,…), ale aj z ambulancií prvého kontaktu a taktiež pre pacientov po hospitalizácii v DFN.

Každý pacient absolvuje vstupné vyšetrenie u rehabilitačného lekára. Následne začína rehabilitačnú liečbu u fyzioterapeutky, ktorá s pacientom a rodičom individuálne pracuje. Pravidelne okrem terapie absolvuje aj kontrolné vyšetrenia lekárom, ktorý vždy zhodnotí aktuálny stav.

Pre ambulantnú starostlivosť pacientov je oddelenie vybavené tromi individuálnymi terapeutickými miestnosťami a jednou priestrannou telocvičňou.

Na vyšetrenie si prosím prineste:

 • prepúšťaciu správu, nálezy z odborných vyšetrení, RTG snímku s popisom
 • odporúčanie na vyšetrenie
 • kartu poistenca

Na terapiu budete potrebovať:

 • náhradnú plienku
 • ľahký cvičebný úbor (staršie deti)

Prístrojové vybavenie oddelenia

 • V rámci fyzikálnej terapie využívame elektroterapiu a bioptron.
 • Disponujeme chodiacim pásom a motomedom, ktoré pomáhajú zlepšovať kondíciu pacienta a upravujú pohybové stereotypy.
 • Pre pacientov s respiračnými ťažkosťami po indikácii lekárom využívame aj vibračnú vestu na podporu odhlieňovania.
 • Laser – má protibolestivé, protizápalové, stimulačné účinky a uvoľňuje svalové spazmy.
 • Simeox – na efektívne odhlieňovanie.
Ako sa k nám môžete objednať?
Denne v čase od 14:30-15:00 h.
Telefonicky na čísle: 055 235 2479
Poverený primár
Lekár – Fyziater
Fyzioterapeuti
MANAŽÉRKA DENNEJ ZMENY
Sídlo