Genetika

Genetická ambulancia poskytuje starostlivosť detským pacientom a ich rodinám s geneticky podmienenými ochoreniami. Zaoberá sa diagnostikou genetických ochorení, chromozómových aberácií, vrodených vývojových chýb, monogénovo podmienených ochorení. V rámci svojej práce spolupracuje s molekulovo-genetickými laboratóriami a množstvom špecializovaných ambulancií, ktorých vyšetrenia sú pri diagnostikovaní dedičného ochorenia nevyhnutné.

Súčasťou vyšetrenia je analýza rodokmeňa, klinické vyšetrenie dieťaťa, odber krvi na vyšetrenie karyotypu, resp. DNA analýzu, vyhodnotenie laboratórnych výs­led­kov so záverečným zhodnotením vyšetrenia, poradenstvo, odporúčanie ďalšej zdravotnej starostlivosti a genetická konzultácia o prognóze ochorenia a riziku genetického ochorenia v rodine.

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo