Infektológia

Infektologická ambulancia 1

Infektologická ambulancia 1 sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou infekčných chorôb u detí a adolescentov vo veku od 0 do 19 rokov z Košického a čiastočne aj Prešovského samosprávneho kraja.

V dlhodobom sledovaní sú v ambulancii napríklad pacienti s lymskou boreliózou, toxoplazmózou či toxokarózou. Súčasťou ambulancie je aj antirabické centrum, ktoré riadi očkovanie proti besnote.

Novinkou je ambulantné sledovanie detí po prekonanej ťažkej infekcii COVID-19. Súčasťou multidisciplinárneho tímu, ktorý vyšetrí Vaše dieťa bude infektológ, pľúcny špecialista, kardiológ, hematológ a fyziater. Pracovať budú v pondelky a objednať sa môžete telefonicky, na čísle 055 235 2697.

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo

Infektologická ambulancia 2 pre deti po prekonaných neuroinfekciách

Zabezpečuje starostlivosť o detských pacientov, ktorí prekonali zápalové ochorenie nervového systému.

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo