Nefrológia

Nefrologická ambulancia zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečbu akútneho a chronického postihnutia obličiek. Súčasťou je vyšetrenie, liečba, dispenzarizácia vrodených vývojových chýb obličiek, vyšetrenie, liečba, edukácia pacienta a rodičov detí s pomočovaním, vyšetrenie, liečba porúch kostného metabolizmu u pacientov s obličkovými ochoreniami, deformitami kostí, s podozrením na nedostatok vitamínu D, vyšetrenie, liečba pacientov s vysokým krvným tlakom, vyšetrenie, liečba obličkových ochorení u pacientov s cukrovkou a odoslanie pacientov na USG, RTG vyšetrenia, indikácia vyšetrenia na Oddelení nukleárnej medicíny, ako aj spolupráca s urológom, gynekológom, ortopédom,kardiológom, diabetológom.

Odporúčanie pre rodičov: Objednať sa telefonicky alebo osobne, doniesť výmenný lístok od obvodného lekára, prepúšťaciu správu z hospitalizácie, prípadne inú dokumentáciu (rtg, USG), výsledky základných močových vyšetrení – moč chemicky, sediment, močová kultivácia.

Ambulancia pediatrickej nefrológie 1

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo

Ambulancia pediatrickej nefrológie 2

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo