Neurochirurgia

Ambulancia neurochirurgická

V detskej neurochirurgickej ambulancii pri DFN Košice poskytujeme kompletnú ambulantnú starostlivosť o detských neurochirurgických pacientov s ochoreniami centrálnej nervovej sústavy mozgu a miechy – vrodené vývojové vady, úrazy, zápalové a nádorové ochorenia mozgu a miechy ako aj stavy po operáciách na mozgu, mieche a chrbtice. Venujeme sa všetkým operáciám v štruktúrach pod bázou lebky v aj v príbuznom ORL odbore a nad bázou lebky v neurochirurgickom odbore. Ide často o expanzné procesy (úrazy, tumory, abscesy a pod.).

Pravidelná a včasná odborná ambulantná starostlivosť umožní detským pacientom  v DFN Košice riešiť ťažkosti detí pomocou nových typov výkonov v neurochirurgii a komplikovanejšie diagnózy v príbuzných odboroch medziodborovou spoluprácou. 

Naša ambulancia zabezpečuje starostlivosť o detských neurochirurgických pacientov vo východoslovenskom regióne so zabezpečením potrebnej špecifickej starostlivosti o dieťa počas celého diagnostického, predoperačného aj pooperačného obdobia. 

AMBULANTNÝ LEKÁR
SESTRA
ORDINAČNÉ HODINY
SÍDLO