Neurológia

Ambulancia 1

Akútna a prijímová ambulancia detskej neurológie. Pracuje denne, poskytuje komplexnú neurologickú diagnostiku a návrhy ďalšieho diagnostického a liečebného postupu. Na túto ambulanciu sú poukázaní pacienti od krajských detských neurológov, a podľa závažnosti stavu aj od pediatrov. Ambulancia súčasne zabezpečuje príjmy na ODN.
Poradňa pre neuromuskulárne ochorenia – myopatie, neuropatie, poruchy nervosvalového prenosu. Ambulancia poskytuje vyšetrenie EMG a podávanie botulotoxínu u detí s DMO, alebo inými prejavmi spasticity DK ako aj dispenzár- sledovanie pacientov s daným ochorením nervového systému.

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo

Ambulancia 2

Ambulancia poskytuje komplexnú neurologickú diagnostiku a návrhy ďalšieho diagnostického a liečebného postupu, zameriava sa hlavne na diagnostiku a liečbu pacientov s podozrením na zápalové alebo demyelinizačné ochorenia. Poskytuje dispenzár – sledovanie pacientov s potvrdeným demyelinizačným procesom CNS . Demyelinizačné ochorenie CNS typu skleróza multiplex je chronické zápalové autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému – mozgu a miechy. Ochorenie mladých žien, ale stretávame sa aj s prípadmi začiatku ochorenia už v detskom veku. Ochorenie je polyfázické prebiehajúce v atakoch (relapsoch), náhlych vzplanutiach ochoreniach s následnou úpravou obtiaži. Typická je rôznorodosť a variabilita symptomatológie.

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo

Ambulancia 3

Ambulancia poskytuje komplexnú neurologickú diagnostiku a návrhy ďalšieho diagnostického a liečebného postupu, zameriava sa hlavne na diagnostiku a liečbu pacientov.

MUDr. Bodnárová: vertebrologické a cievne mozgové ochorenia u detských pacientov,
MUDr. Zavadilíková: vrodené vývinové poruchy mozgu a miechy, a nádorové ochorenia centrálneho nervového systému u detských pacientov.

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo