COVID-19 a očkovanie tu

Onkológia

Ambulancia detskej onkológie poskytuje starostlivosť deťom vo veku od 0 – 18 rokov. Činnosť zahŕňa diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku nádorových ochorení, starostlivosť o pacientov s potvrdenými nádorovými ochoreniami a hraničnými diagnózami, dlhodobú starostlivosť o pacientov s ukončenou onkologickou liečbou, sledovanie včasných a neskorých následkov onkologickej liečby, sledovanie a liečba pacientov s hemangiómami.

Ambulantní lekári:
MUDr. Ladislav Deák – špecializuje sa na liečbu nádorových ochorení centrálneho nervového systému
MUDr. Natália Galóová – primár Oddelenia detskej onkológie a hematológie, špecializuje sa na liečbu hematologických malignít, leukémií, hemangiómov, v hematologickej ambulancii na liečbu rezistentných imunitných tromocytopénií, autoimúnnych hemolytických anémií, neutropénií
MUDr. Viktória HALUŠKOVÁ
MUDr. Igor Jenčo – špecializuje sa na liečbu nádorov kostí a mäkkých tkanív

Ambulantní lekári
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo