Psychológia

Ambulancia klinickej psychológie 2

Ambulancia klinickej psychológie poskytuje diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od 0 – 19 rokov), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení. V ambulancii sa realizuje aj individuálna psychoterapia – najmä relaxačná a rodinná psychoterapia, ako aj odborné poradenstvo pri výchovných problémoch u detí.

Pre časovú náročnosť vyšetrenia je potrebné sa dopredu objednať.

Psychológ
Ordinačné hodiny
Sídlo