COVID-19 - Aktuálne informácie nájdete tu

Centrum pre cystickú fibrózu

Ambulancia pediatrickej pneumológie
a ftizeológie 2

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo
Odbery
Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo