Centrum pre diagnostiku a liečbu vírusových hepatitíd

Na základe rozhodnutia MZ SR bolo od roku 1997 v DFN zriadené Centrum pre diagnózu a liečbu chronických vírusových hepatitíd pre deti.

Tím špecialistov Centra pre diagnózu a liečbu chronických vírusových hepatitíd pre deti z Košického a Prešovského kraja zabezpečuje:

  • komplexnú diferenciálnu diagnostiku chronických hepatitíd,
  • pečeňové biopsie u pacientov s komplexnou starostlivosťou na lôžkach KDD UPJŠ LF a DFN,
  • posúdenie vhodnosti liečby interferónom,
  • nastavenie na liečbu a jej manažment a
  • monitorovanie pacientov počas a po ukončení liečby

Na činnosti centra sa podieľajú predovšetkým: Detská infektologická ambulancia DFN, na ktorej sú dispenzarizovaní pacienti s chronickou hepatitídou B a C, deti HBsAg pozit. matiek a deti HCV pozitívnych matiek.

Gastroenterologická ambulancia DFN, kde sú vyšetrovaní aj pacienti s novozistenými chronickými hepatitídami B a C. Na uvedenej ambulancii sa vykonávajú aj ultrazvukové vyšetrenia pečene a v prípade indikácie i biopsie pečene.

Do spolupráce sú ďalej zahrnuté pracoviská DFN: Ambulancia pre chronické poruchy výživy, Detské infekčné oddelenie DFN a KDD UPJŠ LF a DFN.

Bližšie informácie sa dozviete na telefónnom čísle: 055 235 2697

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo