COVID-19 a očkovanie tu

UKRAJINA – УКРАЇНА

Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania

Ambulantný lekár
Sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo