Funkčná diagnostika

Oddelenie funkčnej diagnostiky (FD) je samostatné oddelenie DFN, ktoré pre pracoviská klinických medicínskych odborov zabezpečuje vyšetrenie a posúdenie funkčného stavu srdcovocievneho systému, dýchacieho systému, mozgu a iných orgánov, s ohľadom na komplexnú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a sledovanie efektu liečby. Vyšetrenia funkčnej diagnostiky majú interdisciplinárny charakter s využitím neinvazívnych postupov, ktoré v pediatrii preferujeme.

Pracovisko FD je umiestnené v III. hrebeňovej budove DFN v prízemí P3 (3. vchod) na prízemí v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.

Pod FD sú v DFN za­hr­nu­té:

 • EKG pracovisko,
 • USG pracovisko,
 • EEG pracovisko,
 • Denzitometria (DXA),
 • Výkony funkčnej diagnostiky.

EKG pracovisko

Vykonávané vyšetrenia:

 • Bazálny EKG záznam
 • Záťažový EKG záznam
 • EKG Holter: vyšetrenie, ktoré počas 24 hodín zaznamenáva elektrokardiografickú – EKG krivku a používa sa najmä na diagnostiku porúch srdcového rytmu. Vyšetrenie je možné realizovať aj v domácom prostredí
 • TK Holter: je vyšetrenie, ktoré umožňuje meranie tlaku krvi počas 24 hodín v podmienkach bežného života (aj v domácom prostredí)
 • Bicyklová ergometria: je vyšetrenie, ktoré poskytne informáciu o telesnej výkonnosti, reakcii organizmu na záťaž a umožní odhaliť patologické zmeny, ktoré nie sú zjavné pri telesnom pokoji
 • Vegetatívne testovanie

USG pracovisko

Je umiestnené na prízemí P3 (3. vchod) v III. hrebeňovej budove v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.

Ultrasonografia je moderná neinvazívna diagnostická metóda v medicíne, ktorá je určená najmä na zobrazovanie vnútorných orgánov, svalov a podkožných štruktúr. Okrem veľ­kos­ti orgánov je ňou možné zobrazovať aj jednotlivé štruktúry, ich patologické zmeny alebo poškodenia, prietoky a špecifické charakteristiky. Slúži aj ako vodítko pre intervenčné výkony.

USG pracovisko poskytuje vyšetrenia:

 • Echokardiografia
 • USG brušných orgánov, obličiek, mozgu, pľúc a pleury, štítnej žľazy a iné podľa potreby (napr. novorodenecké skríningové vyšetrenia)

EEG pracovisko

Je umiestnené na prízemí P3 (3. vchod) v III. hrebeňovej budove v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.

EEG pracovisko poskytuje vyšetrenia:

 • Elektroenecefalografia (EEG), čo je zápis elektrických potenciálov nervových buniek mozgu do formy elektroencefalogramu. Elektroencefalografia slúži na odhalenie zmien v elektrickej aktivite mozgu pri podozrení na jeho poškodenie.
 • EEG po spánkovej deprivácii, Video EEG sú vysoko špecializované EEG metódy, ktoré sa realizujú len ako nadstavbové vyšetrenia.

Denzitometria

Denzitometria (DXA) je v súčasnosti považovaná za zlatý štandard pri diagnostike osteoporózy.  Výsledkom merania je hod­no­te­nie kostnej minerálovej hustoty (BMD).  Na našom pracovisku sa zameriavame na špecifiká detského veku, dolná veková hranica na absolvovanie vyšetrenia je 5 rokov.  Pri odhalení znížených hodnôt BMD znižujeme riziko patologickej zlomeniny indikáciou osteoprotektívnej liečby, pravidelným sledovaním BMD, prípadne ďalšími odporučeniami.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať a dodržať pokyny objednávajúceho personálu pracoviska.

Ostatné výkony funkčnej diagnostiky

Vyšetrenia sa vykonávajú v ambulancii FD, umiestnené na prízemí P3 (3. vchod) v III. hrebeňovej budove v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.

 • Chloridy v pote – vyšetrením sa stanovuje koncentrácia iónov chlóru v pote a slúži na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku najmä cystickej fibrózy.
 • Vodíkový výdychový test (H2BT) slúži na stanovenie vodíka vo výdychovom vzduchu a využíva sa na diagnostiku porúch trávenia, diagnostiku baktériového prerastania v čreve, či diagnostiku malabsorpcie cukrov.
Primár
Manažérka dennej zmeny
Sídlo
EKG pracovisko
USG pracovisko
EEG pracovisko
Denzitometria (DXA)