Kalmetizačné stredisko

Kalmetizačné stredisko zabezpečuje realizáciu tuberkulínového testu pred cestou do zahraničia, diagnostické vyšetrenie protilátok pred biologickou liečbou a v prípade kontaktu s TBC.

U rizikových skupín a dobrovoľných záujemcov (samoplatcov) vykonáva očkovanie BCG vakcínou.

Ambulantná sestra
Ordinačné hodiny
Sídlo