Referát liečebnej výživy

Referát liečebnej výživy – Mliečna kuchyňa je súčasťou Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice.

Naša činnosť

Pripravujeme liečebnú výživu pre deti do dvoch rokov, ktoré sú hospitalizované na lôžkových oddeleniach DFN. Realizujeme diétne konzultácie, individuálne jedálne lístky, edukácie hospitalizovaných pacientov.

V samostatnej ambulancii, ktorá patrí k OLV – MK poskytuje nutričná terapeutka edukácie ambulantným pacientom s poruchami výživy, organizuje kurzy varenia pre rodičov pacientov s fenylketonúriou. Na základe predložených jedálnych lístkov prepočítava energetickú a biologickú hodnotu v programe ALIMENTA.

Vedúca Referátu liečebnej výživy
Nutričná terapeutka
Ordinačné hodiny
Sídlo