Škola obezity

Škola obezity je jedinečný medziodborový program, ktorého hlavným zameraním je efektívna skupinová liečba obezity v detskom veku pod vedením multidisciplinárneho tímu odborných špecialistov. Program je realizovaný pod odborným dohľadom garantov programu, Prof. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD. a MUDr. Evy Sádovej.

Naše ciele

Program sa zameriava na monitorovanie a liečbu detskej obezity, prevenciu kardiovaskulárnych komplikácií a stratifikáciu kardiovaskulárnych rizikových faktorov pri obezite. K rizikovým faktorom obezity patria zvýšené koncentrácie tukov a cukrov v krvi, riziko cukrovky, vysoký krvný tlak a nepriaznivé orgánové poškodenia (srdca, pečene, dýchacej sústavy, obehovej sústavy, obličiek…)

Škola obezity využíva na realizáciu svojich cieľov kurzy, skupinovú liečbu, individuálne konzultácie, odborné poradenstvo v oblasti výživy a psychologickú pomoc.

Kurzy Školy obezity

Trvajú šesť mesiacov. Predchádzajú im vstupné konzultácie a po kurzoch poskytujeme dlhodobý monitor detí, ktorý trvá jeden rok. Počet účastníkov v jednom kurze predstavuje 5-6 detí aj s rodičom, teda spolu 10-12 osôb. V období od roku 2018 ukončilo kurz 98 detí.

Do realizačného tímu Školy obezity patria odborní špecialisti ambulancií: kardiológie, endokrinológie a diabetológie, ambulancie porúch látkovej premeny a výživy, nefrológie, gastroenterológie, pneumológie a ftizeológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, psychológie. Súčasťou sú aj odborní asistenti Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, nutriční poradcovia, tiež kondičný tréner a kouč pohybovej aktivity.

Garanti programu
Koordinátorka programu
Ordinačné hodiny
Sídlo