Škola obezity

Podujatie ŽIVOT BEZ OBEZITY, ktoré sa uskutočnilo 29. februára 2024 v Detskej fakultnej nemocnici zorganizovala Škola obezity v spolupráci s Detská fakultná nemocnica Košice a Ošetrovateľstvo UPJŠ LF Košice ako súčasť aktivít pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA OBEZITY, ktorý sme si pripomenuli 4.marca.

V rámci aktivít si deti a rodičia z programu vypočuli rôzne odborné prednášky a zároveň sa zúčastnili ochutnávky zdravých jedál. Tie pripravil tím odborníkov z DFN Košice ( liečebné poradkyne z oddelenia liečebnej výživy a tímu obezity) a spolupracujúci tím s Ústavu ošetrovateľstva LF UPJŠ Košice. Ponúkali sa i sa ovocné nanuky či marhľové guľky, kto mal záujem o slané, určite nepohrdol fit- wrapovými jednohubkami či uhorkovými kanapkami. Na výber boli 4 druhy zdravých šalátov, avokádové špeciality a veľa druhov ovocia. A že všetkým naozaj chutilo bolo badať aj na tom, že okrem občerstvenia sa rýchlo míňali aj recepty, ktoré boli súčasťou podujatia – nájdete ich nižšie na tejto stránke.

Škola obezity

Škola obezity je jedinečný medziodborový program, ktorého hlavným zameraním je efektívna skupinová liečba obezity v detskom veku pod vedením multidisciplinárneho tímu odborných špecialistov. Program je realizovaný pod odborným dohľadom garantov programu, Prof. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD. a MUDr. Evy Sádovej.

Naše ciele

Program sa zameriava na monitorovanie a liečbu detskej obezity, prevenciu kardiovaskulárnych komplikácií a stratifikáciu kardiovaskulárnych rizikových faktorov pri obezite. K rizikovým faktorom obezity patria zvýšené koncentrácie tukov a cukrov v krvi, riziko cukrovky, vysoký krvný tlak a nepriaznivé orgánové poškodenia (srdca, pečene, dýchacej sústavy, obehovej sústavy, obličiek…)

Škola obezity využíva na realizáciu svojich cieľov kurzy, individuálne konzultácie, skupinovú liečbu, odborné poradenstvo v oblasti výživy a psychologickú pomoc.

Kurzy Školy obezity

Celý program prebieha počas 24 mesiacov. Predchádzajú im vstupné INDIVIDUÁLNE konzultácie, po nich nasledujú skupinové stretnutia raz za mesiac , spolu 6 stretnutí. Po ukončení hlavného programu poskytujeme dlhodobý monitor detí, ktorý trvá jeden rok. Počet účastníkov v jednom kurze predstavuje 5-6 detí aj s rodičmi, teda spolu 10-12 osôb. V období od roku 2018 ukončilo bolo do kurzu zaradených spolu 232 deti.

Do realizačného tímu Školy obezity patria odborní špecialisti ambulancií:

  • kardiológie
  • endokrinológie a diabetológie
  • ambulancie porúch látkovej premeny a výživy
  • nefrológie
  • pneumológie a ftizeológie
  • fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
  • psychológie

Súčasťou sú aj odborní asistenti Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, nutričné terapeutky, poradca pre oblasť výživy.

Program Školy obezity je spoplatnený podľa cenníka – Cenník samoplatcu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti a ostatné výkony (pdf) – strana 5

RECEPTY

Garanti programu
Koordinátorka programu
Ordinačné hodiny
Sídlo