Biele srdce získali aj sestry z DFN Košice

Mgr. Ľudmila Gregová a Mgr. Jana Hanzeľová z Kliniky detí a dorastu Lekárskej fakulty UPJŠ a DFN Košice dostali za svoju dlhoročnú prácu v zdravotníctve prestížne ocenenie na regionálnej úrovni, ktoré každoročne odovzdáva Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Edukačná sestra Mgr. Ľudmila Gregová pracuje s detskými pacientmi neuveriteľných 40 rokov. Hovorí, že toto povolanie, ktoré nie je možné vykonávať bez toho, aby sa stalo poslaním, by si zvolila opäť. „Vždy som chcela pracovať s deťmi a pomáhať im, preto bola moja prvá voľba zdravotná škola a odbor detská sestra. Mala som šťastie na ľudí okolo seba, ktorí ma svojou prácou a zanietením veľmi inšpirovali, naučili, pomáhali mi posúvať sa dopredu. Aj im vo veľkej miere ďakujem za to, kde som dnes,“ hovorí.

Pre Mgr. Milku Gregovú je práca s detským pacientom srdcovou záležitosťou. Je dôležitou osobou Centra pre liečbu a edukáciu novodiagnostikovaných detí s diabetom 1. typu. Venuje sa aj prednáškovej odbornej činnosti na celoslovenskej úrovni. V DFN ju všetci poznajú ako empatickú, ľudskú a zodpovednú kolegyňu. Charakterizuje ju profesionálny a veľmi blízky vzťah k detskému pacientovi a rovnako aj k rodičom. Je ochotná poradiť, a to nielen počas pracovnej doby, ale konzultácie poskytuje pacientom kedykoľvek potrebujú. Ocenená bola v kategórii sestra.

Keď sa v detstve pýtali vedúcej sestry KDD Mgr. Janky Hanzeľovej, čím chce byť, spontánne nakreslila obrázok sestričky v modrobielom oblečení so striekačkou v ruke. „Takto som to cítila stále, ako som rástla. Chcela som pomáhať chorým deťom a starať sa o ne,“ vysvetľuje svoju motiváciu sestra, ktorá má za sebou bohatú 27-ročnú prax.

Svoj povolanie nazýva takisto poslaním. „Je to práca radostná, keď sa dieťa vylieči a my vidíme, ako sme mu pomohli a je mu lepšie. Zároveň veľmi smutná, keď s dieťaťom a rodičmi prežívame ich bolesti a ťažké chvíle. Nároky na sestru sú náročné – od vysokej odbornosti, cez samostatnosť, profesionalitu. Sestra musí zvládať krízové situácie a spolupracovať v tíme,“ vysvetľuje vedúca sestra najväčšej kliniky v DFN, ktorá bola ocenená v kategórii sestra manažér. Ako vedúca sestra povzbudzuje seba a kolegyne, nabáda ich k ďalšiemu vzdelávaniu a k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Je profesionálna, empatická, pracovitá a ľudská. Okrem DFN pôsobí aj ako prednášajúca v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je tiež externou pedagogičkou na Strednej zdravotnej škole na Kukučínovej v Košiciach.

Biele srdce bolo ako symbol vybrané a schválené pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier v roku 1999. „Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie, pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie všetkých farieb, ktoré svet pozná tak, ako sestra bez rozdielu prijíma všetkých ľudí sveta,“ opisuje ocenenie Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

31. mája 2022