Kedy ísť s dieťaťom priamo na centrálny príjem?

Ak sa jedná o život ohrozujúce stavy, alebo náhle závažné zmeny stavu, predovšetkým:

 • pretrvávajúce teploty >39°C
 • kŕče a poruchy vedomia
 • poruchy dýchania
 • poruchy srdcovej činnosti
 • silné bolesti
 • akútne bolesti hrudníka
 • vykašliavanie či vracanie krvi
 • závažná dehydratácia
 • závažná alergická reakcia
 • otravy
 • kolapsové stavy
 • požitie/vdýchnutie cudzích telies

Vo všetkých týchto prípadoch volajte linku 155 alebo 112, ktorá zabezpečí urgentnú odbornú prvú pomoc a v prípade potreby prevoz na centrálny príjem vozidlom záchrannej služ­by.

Ďalšie užitočné informácie nájdete aj tu: https://pediatridetom.sk/