Objednávanie na plánovanú hospitalizáciu

Pokyny pre objednávanie pacientov na plánovanú hospitalizáciu na Kliniku detí a dorastu 

Vážení rodičia, 

v prípade, ak potrebujete objednať Vaše dieťa na plánovanú hospitalizáciu (prijatie do nemocnice) do DFN na Kliniku detí a dorastu, prosíme Vás, aby ste postupovali nasledovne:

  • Dostavte sa osobne na centrálny príjem DFN s odporúčacím lístkom od obvodného alebo odborného lekára, ktorý žiada hospitalizáciu v DFN. Okrem uvedeného odporúčacieho lístku je potrebné doniesť: preukaz poistenca hospitalizovaného dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, resp. sprievodcu dieťaťa 
  • V prípade, ak sa jedná o hospitalizáciu z dôvodu vykonania zobrazovacích vyšetrení (napr. CT, MRI a pod.), je veľmi dôležité, aby ste objednali Vaše dieťa na hospitalizáciu ihneď, ako sa dozviete termín tohto vyšetrenia. 
  • Vo výnimočných prípadoch môže Vaše dieťa objednať aj telefonicky obvodný alebo iný odborný lekár na telefónnom čísle 055 235 4529. Telefonické objednanie môže zabezpečiť jedine lekár, teda nie rodič dieťaťa. 
  • Niekoľko dní pred plánovaným prijatím dieťaťa do DFN je potrebné, aby ste telefonicky kontaktovali centrálny príjem na tel. čísle 055 235 4529 z dôvodu overenia schválenia plánovanej hospitalizácie Vášho dieťaťa zdravotnou poisťovňou (v prípade zamietnutia žiadosti o plánovanú hospitalizáciu zo strany zdravotnej poisťovne nebudeme môcť Vaše dieťa v plánovanom termíne prijať). 
  • Zároveň Vás žiadame, aby ste nám telefonicky na číslo 055 235 4529 oznámili všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na prijatie Vášho dieťaťa na hospitalizáciu, predovšetkým zmenu termínu vyšetrenia (v prípade CT, MRI a pod.) a skutočnosť, že sa Vaše dieťa na plánovanú hospitalizáciu z akéhokoľvek dôvodu nedostaví. Umožníte nám tým na tento termín objednať iné dieťa, ktoré našu zdravotnú starostlivosť potrebuje. 

Ďakujeme.