Pediatrické predoperačné (anesteziologické) vyšetrenie

  • Pri objednaní na operáciu dostanete lístok na ktorom je uvedený termín prijatia dieťaťa do nemocnice a čo má mať dieťa vyšetrené pred operáciou, čím sa skráti pobyt Vášho dieťaťa v nemocnici. Tieto vyšetrenia realizuje príslušný obvodný detský lekár.
  • S týmto predoperačným vyšetrením je potrebné absolvovať pred – anestéziologické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v anestéziologickej ambulancii polikliniky utorok od 12:30 – 14:30 h, ostatné pracovné dni od 12:45 – 14:15 h.
  • Predoperačné vyšetrenie nemajú byť staršie ako 2 týždne – najvhodnejšie je ich absolvovať cca týždeň pred operáciou. Ak je dieťa sledované v niektorej špecializovanej poradni ( napr. kardiológia), je potrebné doložiť aj aktuálne vyšetrenie príslušného špecialistu.
  • Ak dieťa prekonalo ochorenie dýchacích ciest a užívalo antibiotiká, musia od ukončenia užívania antibiotík uplynúť najmenej tri týždne.
  • S výsledkami vyšetrení sa dostavíte v určený termín  na odosielajúcu ambulanciu – chirurgická, ORL, neurologická a riaďte sa ich pokynmi.