Pediatrické predoperačné vyšetrenie

  • Pri objednaní na operáciu dostanete lístok na ktorom je uvedený termín prijatia dieťaťa do nemocnice a čo má mať dieťa vyšetrené pred operáciou, čím sa skráti pobyt Vášho dieťaťa v nemocnici. Tieto vyšetrenia realizuje príslušný obvodný detský lekár.
  • S týmto predoperačným vyšetrením je potrebné absolvovať pred – anestéziologické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v anestéziologickej ambulancii polikliniky utorok od 8:00 do 15:00 h, ostatné pracovné dni od 13:00-15:00 h.
  • Predoperačné vyšetrenie nemajú byť staršie ako 2 týždne – najvhodnejšie je ich absolvovať cca týždeň pred operáciou. Ak je dieťa sledované v niektorej špecializovanej poradni ( napr. kardiológia), je potrebné doložiť aj aktuálne vyšetrenie príslušného špecialistu.
  • Ak dieťa prekonalo ochorenie dýchacích ciest a užívalo antibiotiká, musia od ukončenia užívania antibiotík uplynúť najmenej tri týždne.
  • S výsledkami vyšetrení sa dostavíte v určený termín na prijatie na chirurgickú ambulanciu medzi 8:00 a 9:00 h. Dieťa môže v deň prijatia do nemocnice jesť – operácia sa vykonáva na nasledujúci deň.