Cenu primátora mesta Košice 2023 udelili MUDr. Anne Škapincovej

V košickej Historickej radnici udelili v nedeľu 7. mája prestížne ocenenia mesta Košice, Ceny mesta a primátora na rok 2023. V kategórií jednotlivcov si Cenu primátora mesta prevzala aj pediatrička MUDr. Anna Škapincová.

Ocenených celkovo šesť kolektívov a 21 jednotlivcov, ktorí si počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach prevzali Ceny mesta Košice, alebo Ceny/Plakety primátora mesta Košice. Ocenenia odovzdal laureátom na slávnostnom ceremoniáli primátor Jaroslav Polaček.

Medzi ocenenými bola aj naša dlhoročná zamestnankyňa a kolegyňa, MUDr. Anna Škapincová, ktorej odovzdali Cenu primátora mesta v kategórií jednotlivcov. Toto výnimočné ocenenie jej bolo udelené za celoživotný prínos v oblasti pediatrickej rádiológie.

Slávnosti v historickej radnici sa zúčastnil a ocenenej osobne zagratuloval aj riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice MUDr. Andrej Koman.

MUDr. Anna Škapincová patrí ku kľúčovým osobnostiam pediatrickej rádiológie na Slovensku.

Rodáčka z Vranova nad Topľou promovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1978. S deťmi pracuje od samého začiatku kariéry, už viac ako štyri desaťročia. Začínala vo vtedajšej Fakultnej detskej nemocnici na Moyzesovej ulici v Košiciach. V príprave na atestáciu v odbore Pediatria, ktorú zložila v roku 1984, prešla všetkými jej lôžkovými oddeleniami. Po atestácii sa stala samostatne pracujúcou lekárkou na Rádiodiagnostickom oddelení Fakultnej detskej nemocnice. V roku 2004 sa pediatrické pracoviská presťahovali z areálu na Moyzesovej ulici na Triedu SNP a vznikla Detská fakultná nemocnica, kde MUDr. Škapincová pôsobí ako rádiologický konzultant dodnes.

MUDr. Škapincová je košická pediatrická legenda, ktorá rádiológiou žije.

BLAHOŽELÁME k oceneniu