Aktuálne opatrenia

Opatrenia prijaté pre návštevy na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicínyOpatrenia prijaté pre návštevy na Oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny
Aktuálne informácie pre rodičov navštevujúcich ONIM, prijaté v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a výskytom ochorenia covid-19.
Nové opatrenia platné v DFN od 11. júla 2022Nové opatrenia platné v DFN od 11. júla 2022
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a výskytom ochorenia covid-19 sme pre bezpečnosť všetkých detských pacientov a personálu až do odvolania prijali nasledovné opatrenia.