COVID-19 - Aktuálne informácie nájdete tu

Kontakty pozitívne testovaných

Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá neskôr obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 v období dvoch dní pred odberom vzorky do konca jej izolácie, musí podstúpiť karanténu.

O svojej karanténe musí bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára a ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť testovanie na COVID-19 najskôr po ôsmich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad. Ak sa u takejto osoby neobjavia žiadne nové klinické príznaky, nemusí sa po kontakte s pozitívnym podrobiť izolácii, karanténe a ani testovaniu.

Karanténa sa začína:

  • od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie
  • ak sa aj napriek prekonaniu COVID-19 objaví po úzkom kontakte s pozitívnym čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.

Karanténa sa končí:

  • v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie
  • ak test nebol vykonaný a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie
  • v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť karanténu

Postup v prípade spoločnej domácnosti s pozitívnym

V prípade stáleho kontaktu osoby s pozitívnym (žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný deň kontaktu považuje:

  • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie
  • ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

V prípade členov spoločnej domácnosti úzkeho kontaktu pozitívne testovanej osoby nie je nutné, aby ako „kontakty kontaktu“ ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať kontakt s ostatnými členmi domácnosti a inými ľuďmi. Ak bude mať úzky kontakt pozitívne testovanej osoby pozitívny výsledok, kontakt tohto kontaktu ide do karantény a čaká ho testovanie.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (aktualizované 8.3.2021)