COVID-19 a očkovanie tu

UKRAJINA – УКРАЇНА

Očkovanie

U detí od 5-11 rokov je povinná registrácia, staršie deti môžu na očkovanie prísť aj bez registrácie.

TERMÍNY OČKOVANIA:

  • 27. júla – 8.00 h do 9.30 h
  • 10. augusta – 8.00 h do 9.30 h

Očkovanie detí od 5 do 11 rokov

Pred očkovaním je povinná registrácia na portáli Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk, po ktorej bude pridelený termín očkovania.

Podávajú sa dve dávky vakcíny Comirnaty Children 5 to 11 Years od spoločnosti Pfizer/BioNTech s odstupom minimálne 21 dní. Vyžaduje sa prítomnosť zákonného zástupcu.

Očkovanie detí od 12 do 17 rokov

Pred očkovaním odporúčame registráciu na portáli Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk.

U detí vo veku od 12 do 17 rokov očkujeme už aj 3. dávkou vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, s odstupom minimálne 3 mesiace po podaní druhej dávky. V prípade klinicky zjavnej a testom potvrdenej nedávnej infekcie COVID-19 odporúčame podať 3. dávku očkovacej látky 3 mesiace po prekonaní COVID-19. Súčasne musí byť splnená aj podmienka minimálneho odstupu 3 mesiacov medzi podaním 2. a 3. dávky vakcíny.

Pred podaním 3. dávky sa vyžaduje vyplnenie žiadosti o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre deti vo veku 12 – 17 rokov + 364 dní, ktorú nájdete tu. Vyplnené tlačivo prosím doneste do Očkovacieho centra DFN, kde ho ako zákonný zástupca podpíšete pred očkovaním Vášho dieťaťa, spoločne s ostatnými dokumentmi. Pred očkovaním tiež odporúčame registráciu na portáli Národného centra zdravotníckych informácií na www.nczisk.sk