Otázky a odpovede o očkovaní detí

Prečo mám zaočkovať svoje dieťa? Je vakcína bezpečná? Aké nežiaduce účinky môžem očakávať? Dozviete sa tu.

Prečo mám dať zaočkovať svoje dieťa, keď je u detí všeobecne mierny priebeh infekcie covid-19?

Hospitalizácie detí s infekciou covid-19 nie sú výnimočné – očkovanie chráni dieťa pred závažným priebehom infekcie covid-19 a pred pobytom v nemocnici. Očkovanie tiež poskytuje ochranu pred závažnými následkami infekcie covid-19 u detí. Patria sem pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS) a long covid, ktorý môže byť sprevádzaný zvýšenou únavnosťou a znížením celkovej fyzickej a mentálnej výkonnosti. Dlhodobá prognóza týchto vážnych komplikácií infekcie covid-19 u detí je zatiaľ pre krátkosť času a nemožnosť vykonania štúdií neistá. Tretím benefitom očkovania je zníženie vnímavosti detskej populácie na infekciu covid-19. Menej infikovaných detí znamená menšie riziko šírenia infekcie na ostatné deti v škôlkach a školách a na členov domácnosti.     

Akou vakcínou zaočkujete moje dieťa?

Deti od 5-17 rokov sa očkujú dvoma druhmi vakcín od spoločnosti Pfizer. Pediatrická vakcína je určená pre deti od 5 do 11 rokov (Comirnaty Children 5 to 11 Years) a podáva sa v tretinovej dávke v porovnaní s dávkou vakcíny určenou pre deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Tá je rovnaká, ako dávka vakcíny u dospelých. 

Je táto vakcína pre deti bezpečná?

Výsledky klinických štúdií ukazujú, že obe vakcíny sú pre deti bezpečné. Zásadne prevyšuje benefit ich podania nad rizikom očkovania i nad rizikom závažného priebehu a následkov covidu-19 pre dieťa.

Aké nežiaduce reakcie možno očakávať?

V Očkovacom centre DFN Košice očkujeme od septembra 2021. Deti a mládež tolerujú vakcíny veľmi dobre. Po očkovaní do oblasti ramena sa môže zriedkavo vyskytnúť bolestivosť a začervenanie v mieste vpichu či zvýšená telesná teplota. Tieto reakcie však zvyčajne odznievajú v priebehu 24-48 hodín po očkovaní.  Ak sa vyskytnú, odporúčame dieťaťu podať paracetamol.  

Koľko dávok vakcíny musí dieťa prijať?

Deti od 5 rokov sa očkujú dvomi dávkami vakcíny s odstupom minimálne 21 dní. U detí vo veku 12 a viac rokov možno najskôr 3 mesiace po podaní druhej aplikovať tretiu dávku vakcíny (tzv. booster).

Za aký čas po očkovaní bude mať moje dieťa vytvorené protilátky?

Podobne ako dospelí sa deti považujú za plne očkované vtedy, ak od podania druhej dávky vakcíny uplynulo minimálne 14 dní. Množstvo vytvorených protilátok je vtedy dostatočné na to, aby deti ochránilo pred závažným priebehom infekcie covid-19 i jej možnými následkami.

Mám očkovať aj dieťa, ktoré covid-19 prekonalo?

Áno, aj deti, ktoré prekonali covid-19 by mali byť zaočkované, zvlášť v súvislosti s prichádzajúcim vysoko nákazlivým variantom omikron.

Je potrebné očkovať aj dieťa, ktoré žije v domácnosti, kde sú už všetci členovia zaočkovaní?

Je to najlepšie riešenie. Vzhľadom na to, že aktuálne sa v populácii vyskytuje väčšie množstvo zaočkovaných dospelých ako detí, sú deti často infikované, pretože nemajú proti vírusu covid-19 vytvorené protilátky. V domácnosti tak môžu šíriť infekciu ďalej. Hlavným rizikom je prenos na starších členov rodiny alebo tých, ktorí trpia závažnými chronickými ochoreniami a covid-19 môže mať u nich ťažký priebeh. 

Môže ísť moje dieťa na druhý deň po očkovaní do školy?

Áno, pokiaľ sa cíti dobre.