Pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS)

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS) je nové ochorenie, ku ktorému dochádza niekoľko týždňov po prekonaní COVIDU-19. Aj keď väčšina detí a mladých ľudí, ktorí majú COVID-19, nemá žiadne alebo má len mierne príznaky ochorenia, veľmi malý počet z nich môže po niekoľkých týždňoch od prekonania COVID-19 ochorieť na PIMS.

Čo spôsobuje PIMS?

Ide o nové ochorenie, je už však známe, že jeho príčinou je imunitný systém, ktorý bojuje proti vírusu, ale zároveň spôsobuje nadmernú reakciu v iných častiach tela. Stále však nie je isté, prečo niektoré deti a tínedžeri dostanú PIMS a iné nie.

Ako diagnostikujeme PIMS?

PIMS sa môže vyvinúť až po infekcii COVID-19. Špeciálne krvné testy a laboratórne ukazovatele PIMS zatiaľ nie sú známe. Lekár však po zhodnotení klinických príznakov a výsledkov bežne dostupných krvných testov dokáže určiť, či ide o PIMS a ako ho liečiť.

Aké sú príznaky PIMS?

Základným príznakom sú vysoké horúčky, ktoré pretrvávajú niekoľko dní.

K ďalším príznakom patria:

 • Vyrážky
 • Únava a slabosť
 • Bolesti brucha
 • Hnačky
 • Zvracanie
 • Červené oči
 • Červené a popraskané pery
 • Opuchnuté ruky a nohy
 • Šúpanie pokožky na rukách a nohách
 • Bolesť hlavy
 • Bolesti svalov
 • Zväčšené lymfatické uzliny na krku
 • Predráždenosť
 • Kŕče

Ak má Vaše dieťa príznaky, ktoré by mohli súvisieť s PIMS, informujte o nich ihneď lekára. PIMS môže v úvode pripomínať iné závažne detské ochorenia, akými sú:  sepsa, meningitída, syndróm toxického šoku či Kawasakiho choroba.  

Ako sa PIMS lieči?

Cieľom liečby je „vypnúť“ imunitný systém, aby sa zastavil zápal a potom ho znova naštartovať, aby sa znížilo riziko dlhodobého poškodenia organizmu.

PIMS sa lieči kombináciou týchto liekov:

 • Intravenózne imunoglobulíny
 • Kortikosteroidy
 • Lieky zabraňujúce zvýšenej zrážanlivosti krvi
 • Biologické lieky (anakinra, tocilizumab)

Keďže PIMS pôsobí rôzne oblasti tela, aj po prepustení domov môžete u dieťaťa pozorovať príznaky, ktoré môžu istý čas pretrvávať.

 • Problémy s koncentráciou
 • Kolísavosť emócií, výbuchy zlosti, úzkosť
 • Problémy so spánkom
 • Vypadávanie vlasov
 • Vyrážky, suchá pokožka
 • Zmena sluchu
 • Brnenie končatín
 • Strata čuchu a/alebo chuti
 • Problémy s prehĺtaním
 • Bolesti brucha
 • Hnačka
 • Zmena chuti do jedla
 • Svalová slabosť a únava
 • Problémy so srdcom, obličkami a dýchaním

Dbajte na to, aby mali Vaše deti v procese uzdravovania dostatok pohybu i odpočinku. S aktivitami začnite postupne a každým dňom ich zvyšujte.  

Časté otázky:

Môže sa dieťa po liečbe PIMS vrátiť do školy?

Áno, ak sa cíti dobre, návrat do školy je možný. Pravdepodobne však ešte bude pretrvávať únava, takže školské povinnosti zvyšujte postupne.  

Môžeme sa stretnúť s rodinou a priateľmi?

Áno, prekonaný PIMS nie je prekážkou. Je však dôležité dbať na aktuálne nariadenia vlády o stretávaní sa ľudí a dôsledne ich dodržiavať.

Na čo si mám dávať pozor?

Lieky používané pri liečbe PIMS ovplyvňujú (tlmia) činnosť imunitného systému. Dieťa by sa malo vyvarovať kontaktu s infekčnými chorobami (napr. kiahne). Ak máte podozrenie, že dieťa bolo s osobou, ktorá je infekčná, kontaktujte lekára.

Moje dieťa čaká očkovanie, môže ho podstúpiť?

Závisí od typu vakcíny a predchádzajúcej liečby PIMS. Konzultujte prosím naše Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania.

Môže dieťa znovu ochorieť na PIMS?

V súčasnosti vieme, že pacienti, ktorí prekonali COVID-19 a PIMS si vytvorili protilátky, ale stále nevieme s určitosťou povedať, na ako dlho. V prípade, že dieťa má znova príznaky COVID-19 alebo PIMS, konzultujte lekára. Najúčinnejšou ochranou pred COVID-19 je očkovanie, ktoré je prístupné všetkým deťom od 5 rokov veku. 

Zdroj: Great Ormond Street Hospital, Royal College of Paediatrics and Child Health  

Pediatrička: Aj po nekomplikovanom priebehu covidu sa môže rozvinúť zápalový syndróm

„Veľmi nás teší záujem rodičov o očkovanie detí v našom vakcinačnom centre,“ hovorí VERONIKA VARGOVÁ , prednostka Kliniky detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Liečia aj deti s komplikáciami po prekonaní infekcie covid-19. Za život ohrozujúci považuje multisystémový zápalový syndróm (MIS-C / PIMS).

V tretej vlne koronavírusu na Slovensku zomrelo len jedno infikované dieťa, kým celkovo mu podľahlo 9 detí a desať zomrelo v súvislosti s ochorením na COVID-19. Hovorí sa, že to súvisí s očkovaním, máte takú skúsenosť?

V DFN počas prvej a druhej vlny COVID-19 zomreli štyria detskí pacienti – 3 deti na klinike anesteziológie a jedno dieťa na infekčnom oddelení. Všetky tieto deti mali aj iné závažné komorbidity – ochorenie srdca, pľúc a obezitu. V každom prípade, očkovanie je cesta, ako ochrániť všetky deti, vrátane tých s komorbiditami, od ťažkého priebehu.

Až 70 percent slovenských detí a mladých do 20 rokov, ktorí prekonali koronavírus, sa nakazili práve počas tretej vlny variantom delta. Hospitalizácie detí stúpli takmer sedemnásobne. Aká bola situácia vo vašej nemocnici?

Tretia vlna u nás priniesla v priemere takmer trojnásobok hospitalizácií. Vďaka spolupráci s pediatrickými oddeleniami regionálnych nemocníc však neboli jednotlivé oddelenia paralyzované a zdravotnú starostlivosť sme poskytli každému dieťaťu.

Pri variante omikron už hlásia rekordný nárast detských hospitalizácií. V tretej vlne detské nemocnice nemuseli žiadať o pomoc. Ako sa chystáte na štvrtú vlnu?

V DFN pracuje krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu v zahraničí, komunikuje s ostatnými pracoviskami detskej medicíny na Slovensku a ministerstvom zdravotníctva. Sme pripravení priestorovo aj personálne.

Je však obava, aby v čase plne rozbehnutej štvrtej vlny neboli v krátkom časovom okne chorí zdravotníci v takých počtoch, ktoré by ohrozili poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pripravujeme sa na rôzne alternatívy.

Veľmi nás teší záujem rodičov o očkovanie detí v našom vakcinačnom centre. Je to jednoznačne najúčinnejší dostupný spôsob ochrany.

Niektorí rodičia sú v prípade očkovania malých detí opatrnejší, aktuálne čaká na prvú dávku len tisíc detí. Považujete ho za bezpečné?

Každý liek či vakcína majú potenciál nežiadúcich účinkov, ale všetky dostupné vedecké dáta ukazujú, že benefit v tomto prípade jednoznačne prevyšuje riziká.

Deti majú nežiaduce účinky menej často ako dospelí, sú to najmä lokálne reakcie – bolestivosť alebo začervenanie -, ktoré sú prechodné. Boli publikované informácie o prípadoch zápalu srdcového svalu – postvakcinačnej myokarditíde u adolescentov a mladých mužov.

My sme doteraz hospitalizovali s podozrením na túto komplikáciu len jedného pacienta, 17-ročného chlapca. Mal nezávažný priebeh a včasne nasadenou liečbou došlo k rýchlej úprave stavu.

Neobávajú sa rodičia očkovania aj preto, že sa u detí začalo neskôr a vzorka zaočkovaných detí je oveľa nižšia ako u dospelých?

Obvykle argumentujem, že ich deti absolvovali rôzne typy povinného očkovania a nemali závažné reakcie. S postvakcinačnou reakciou sme liečili len jedno dieťa, ale až 52 malo po prekonaní covidu komplikovaný multisystémový zápalový syndróm. Ich klinický stav bol závažný a život ohrozujúci.

Postihnutie srdcového svalu a srdcových ciev u týchto detí sa darí zvládnuť len agresívnou kombinovanou imunosupresívnou liečbou. A tá môže mať z dlhodobého hľadiska zdravotné následky, ktoré teraz ešte nevieme predpovedať. Očkovanie významne zníži riziko infekcie, ako aj riziko rozvoja komplikácií.

Viaceré nemocnice potvrdzujú, že už pred Vianocami začal narastať počet prípadov tohto zápalového syndrómu u detí. Dialo sa to aj u vás?

Aj my konštatujeme nárast. Od novembra 2020, kedy sme na našej klinike hospitalizovali prvého pacienta, sme ich do konca druhej vlny liečili tridsaťpäť. V lete 2021 pribudli ďalší dvaja a od augusta 2021 doteraz je ich už pätnásť.

Aktuálne sú u nás hospitalizovaní dvaja chlapci v školskom veku s ťažkým priebehom MIS-C / PIMS. Obaja majú závažné zápalové postihnutie srdca a srdcových ciev.

Od začiatku pandémie sme liečili najväčší počet takýchto detských pacientov na Slovensku a pracovali sme na optimalizácii protokolu skorej diagnostiky a včas začatej liečby, čo prinieslo výborné výsledky.

Čo si má všímať rodič, ktorého dieťa prekonalo koronavírus?

V prvej vlne sme mali detských pacientov, ktorých rodičia veľakrát ani nevedeli o tom, že prekonali covid. Dnes sú deti viac testované a rodičia to vedia.

V prípade, že sa u dieťaťa s odstupom troch či štyroch týždňov po prekonaní covidu rozvinú teploty, objavia sa vyrážky na koži, začervenané oči, majú bolesti brucha, vracajú, majú hnačku, treba dieťa neodkladne vyšetriť a hospitalizovať.

Vo výsledkoch krvných vyšetrení nachádzame výrazne zvýšené zápalové ukazovatele. Drvivá väčšina našich pacientov mala postihnuté srdce. Bol to zápal srdcového svalu alebo rozšírenie koronárnych artérií srdca, nezriedka aj ich kombinácia.

Ako sa prejavuje zápal srdca?

Je to súbor príznakov – dieťa sa cíti slabé, unavené, netoleruje bežnú fyzickú aktivitu. Varovným príznakom pri základnom vyšetrení je nízky tlak krvi. Klinický stav sa zhoršuje veľmi rýchlo, nie v priebehu dní, ale doslova hodín. Je rozhodujúce začať správnu liečbu včas.

Ako dlho obvykle trvá hospitalizácia a liečba? Podľa štúdie z časopisu Lancet sa zápal u väčšiny sledovaných detí vyriešil do šiestich mesiacov.

Dieťa s podozrením na MIS-C / PIMS musí byť čo najskôr hospitalizované a liečené. Dĺžka hospitalizácie sa odvíja od závažnosti klinického stavu, v priemere je to asi štrnásť dní. Starostlivosť o tieto deti si vyžaduje spoluprácu imunológa, kardiológa, reumatológa, prípadne ďalších špecialistov.

Po prepustení z nemocnice vyžadujú pacienti dispenzarizáciu (pravidelné sledovanie, pozn. red.) v odborných ambulanciách, predovšetkým v kardiologickej. Až dlhodobé sledovania ukážu, aké dlhodobé následky na kardiovaskulárnom systéme prekonanie tohto závažného ochorenia zanechá.

Nedá sa vopred odhadnúť, ktoré deti zápalový syndróm dostanú?

Je vysoko pravdepodobné, že existuje určitá genetická predispozícia jedinca na rozvoj tohto imunopatologického ochorenia. Je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti bude objasnená. V súčasnosti ju však ešte nepoznáme.

Treba teda aj deti chrániť očkovaním, a nie nechať premoriť?

V úvode prvej vlny pandémie existovala hypotéza, že sa detí covid-19 netýka, že neochorejú. Dnes jednoznačne vieme, že ochorieť môžu, že infekciu prenášajú a že sa u nich aj po relatívne nekomplikovanom priebehu môže rozvinúť život ohrozujúca komplikácia, akou je istotne práve MIS-C / PIMS.

Preto treba urobiť všetky opatrenia, aby sme riziko infekcie u detí minimalizovali.

autor: Martina Hilbertová


Rozhovor s prednostkou Kliniky detí a dorastu DFN Košice a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Doc. MUDr. Veronikou Vargovou, PhD. bol uverejnený 20. januára 2022 na https://primar.sme.sk/c/22824469/pediatricka-stav-dietata-so-zapalom-srdca-sa-zhorsuje-uz-v-priebehu-par-hodin.html