Ďakujeme, že používate respirátor a chránite choré deti

Pri vstupe do DFN Košice je stále potrebný respirátor. Výnimku majú deti do 6 rokov a deti s poruchami autistického spektra.

Tento postup je v súlade s platnou legislatívou a súvisí tiež so zvýšeným sezónnym výskytom akútnych respiračných ochorení.

Prosíme, aby ste respirátor používali pri pohybe v priestoroch nemocnice, pri návšteve odborných ambulancií i počas hospitalizácie.    

V DFN Košice sú na jednotlivých oddeleniach naďalej povolené návštevy pacientov v stanovených časoch, zvyčajne medzi 15:00 a 17:00 hod. V priaznivom počasí môžete na vychádzku počas návštevy využiť aj park v areáli nemocnice.

Ďakujeme, že používate respirátor a chránite všetkých našich detských pacientov.