Dary z Nadácie U. S. Steel Košice už pomáhajú

DFN Košice tento týždeň uviedla do prevádzky medicínske prístroje na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre deti. Investícia v celkovom objeme 265.000 eur bola realizovaná vďaka Nadácii U. S. Steel Košice.

V utorok 10. októbra 2023 riaditeľ DFN Košice Andrej Koman a prezident U. S. Steel Košice, James Edward Bruno slávnostne otvorili zmodernizované pracoviská Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny  a ORL oddelenia v DFN Košice.

Foto:  Arpád Köteles 

Za celým projektom modernizácie pracovísk stojí Nadácia U. S. Steel Košice.  Tá už od svojho vzniku  neustále podporuje verejnoprospešné projekty v zdravotníctve. Spolupráca a spoločné aktivity začali už v roku 2003, keď nemocnica obdržala prvý dar. Ako pri slávnostnom otvorení uviedol riaditeľ DFN „Nadácia U. S. Steel Košice pravidelne a výrazne pomáha už 2 desaťročia zlepšovať  medicínske a technické predpoklady pre  vyššiu kvalitu poskytovania ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti detským pacientom  nielen v celom Košickom kraji. Vždy  pristupujeme k sponzorským darom od Nadácie U. S. Steel Košice veľmi zodpovedne a účelne a vážime si empatický prístup zamestnancov U. S. Steel Košice.“

 „Som na Slovensku, v Košiciach, päť rokov a teší ma vidieť, ako sa naši zamestnanci zapájajú do komunitných charitatívnych aktivít,“ uviedol i v tejto súvislosti Jim Bruno. „Aj na Slovensku platí to, čo ma učili moji rodičia –  určite je lepšie dávať, ako prijímať. Dávať tým, ktorí pomoc potrebujú.“

Hlavným zámerom sponzorského daru z novembra roku 2022 v celkovej výške 265 000 € bolo zabezpečiť medicínske prístroje a zariadenia pre 3 pracoviská a pracovné odevy pre zamestnancov.

Aby deti dobre počuli

Prvá časť darovaných finančných prostriedkov smerovala  na Detské ušno-nosovo-krčné oddelenie. Je to najmenšie oddelenie DFN, ale spektrum poskytovaných zdravotných služieb pre deti je rozsiahle. Na ambulanciách  je ročne vyšetrených viac ako 12 000 pacientov. Dary vo forme  2 statických mikroskopov ( v celkovej hodnote 47 160 € ) a modernej ORL vyšetrovacej jednotky personálu výrazne uľahčia prácu a zvýšia kvalitu vyšetrenia detí. Nová vyšetrovacia jednotka, , na ktorú nadácia prispela sumou viac ako 28 000 €, je komplexne vybavená potrebným ORL inštrumentáriom a prostredníctvom integrovanej UV lampy zabezpečí dezinfekciu jednotlivých nástrojov. Navyše obsahuje sadu na výplach uší a flexibilný HD fibroskop. 

Foto:  Arpád Köteles 

Ďalším prístrojom, ktorý obohatí ORL ambulanciu je tympanometer.  Ten zohráva dôležitú úlohu pri vyšetrení detí s poruchou sluchu, pred operačnými zákrokmi, pri bolesti ucha, závratoch, zvýšenej citlivosti na hlasité zvuky, a aj pri pískaní v ušiach. Ročne ho využije viac ako 3000 detí. 

Posledným darovaným prístrojom na tomto oddelení je BERA. Ide o ORL prístroj na vyšetrenie sluchu, ktorý  pomáha pri  zavádzaní kochleárnych implantátov u detí.  Ročne sa ním vyšetrí cca 200 detí.  Podpora   Nadácie U. S. Steel Košice pre pacientov v oblasti liečby porúch sluchu, nosa a krku prekročila  sumu 87 000 eur.

Život zachraňujúce prístroje pre predčasniatka a novorodencov

Nezanedbateľnú čiastku finančného daru od Nadácie U. S. Steel Košice tvorili prístroje pre predčasniatka a novorodencov na Oddelení neonatologickej intenzívnej starostlivosti.  Prístroj na celotelovú hypotermiu, monitor cerebrálnych funkcií mozgu EEG, skíner sluchu a 4 ks  RTG ochranných štítov putovali pre pracovisko, kde zachraňujú novorodencov v bezprostrednom ohrození života.

Foto:  Arpád Köteles 

Prístroj na celotelovú riadenú hypotermia predstavuje liečebnú metódu, ktorej cieľom je ochrániť mozog novorodenca,  ktorý bol vystavený nedostatku kyslíka počas pôrodu. Vďaka nemu sa dieťatko schladí približne o 3 stupne Celzia na 33,5 stupňa Celzia a pri tejto teplote sa udržiava počas nasledujúcich 72 hodín.  Pri tejto metóde liečby pomáha aj ďalší zakúpený dar – monitor na sledovanie aktivity mozgu – elektroencefalogram. Aj vďaka týmto darom je možné poskytovať túto metódu v prípade potreby  súčasne  už 2 pacientom.

Štyri ochranné  RTG štíty zase pomáhajú ochraňovať detičky v inkubátoroch, aby boli chránené pred ožiarením, ak sa iný malý pacient práve röntgenuje vo vedľajšom inkubátore. A pre základné vyšetrenie sluchu novorodencov  darcovia zabezpečili skríner sluchu.  Na nákup týchto životne dôležitých prístrojov bolo celkovo z darovaných finančných prostriedkov  použitých viac ako 60 000 €. 

Foto:  Arpád Köteles 

Nové uniformy  pre zamestnancov

Viac ako štvrtinu darovaných  finančných prostriedkov nemocnica použila na nákup a zabezpečenie pracovných odevov pre zamestnancov.

„Celý zdravotnícky personál- lekárov, sestry, praktické sestry-asistentov, sanitárov, dokumentátorky, ale aj upratovačky v prevádzke sme vďaka štedrosti Nadácie U. S. Steel Košice mohli nanovo kompletne obliecť do jednotného štýlu pracovných odevov, či už sú to šaty, nohavice alebo košele,“ prezentoval počas otvorenia riaditeľ Andrej Koman.

Všetky sponzorské dary, ktorých suma presiahla viac ako štvrť milióna eur, boli v priebehu roku 2023 odovzdané  do užívania malým pacientom aj zamestnancom.